ΠΙΝΑΚΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΟ

18-3 ΟΔ [ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΛΟΓΩ COVID-19]

18-3 ΠΔ [ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΛΟΓΩ COVID-19]

18-3 ΕΦΕΣΕΙΣ [ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΛΟΓΩ COVID-19]

18-3 ΤΜ [Ν.4335] [ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΛΟΓΩ COVID-19]

1-4 ΟΔ [ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΛΟΓΩ COVID-19]

1-4 ΠΔ [ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΛΟΓΩ COVID-19]

1-4 ΕΦΕΣΕΙΣ [ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΛΟΓΩ COVID-19]

1-4 ΤΜ [Ν.4335] [ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΛΟΓΩ COVID-19]

1-4 ΤΜ [ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΛΟΓΩ COVID-19]

6-5 ΟΔ [ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΛΟΓΩ COVID-19]

6-5 ΠΔ [ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΛΟΓΩ COVID-19]

6-5 ΕΦΕΣΕΙΣ [ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΛΟΓΩ COVID-19]

6-5 ΤΜ [Ν.4335] [ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΛΟΓΩ COVID-19]

6-5 ΤΜ [ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΛΟΓΩ COVID-19]

20-5 ΟΔ [ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΛΟΓΩ COVID-19]

20-5 ΠΔ [ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΛΟΓΩ COVID-19]

20-5 ΕΦΕΣΕΙΣ [ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΛΟΓΩ COVID-19]

20-5 ΤΜ [Ν.4335] [ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΛΟΓΩ COVID-19]

20-5 ΤΜ [ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΛΟΓΩ COVID-19]

8-4 ΕΜ [ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΛΟΓΩ COVID-19]

13-5 ΕΜ [ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΛΟΓΩ COVID-19]

13-5 ΕΜ [ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΛΟΓΩ COVID-19] ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

27-5 ΕΜ [ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΛΟΓΩ COVID-19]

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ 1-7-20-ΑΙΘΟΥΣΕΣ-ΔΙΚΑΣΤΕΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

29-7 ΠΔ

29-7 ΕΜ

2-9 ΟΔ

2-9 ΟΔ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

2-9 ΠΔ

2-9 ΕΦΕΣΕΙΣ

2-9 ΤΜ [Ν.4335]

9-9 ΕΜ

30-9 ΑΠΑΛΛ

14-10 ΑΠΑΛΛ

11-11 ΑΠΑΛΛ

25-11 ΑΠΑΛΛ

9-12 ΑΠΑΛΛ

17-2-21 ΠΔ

3-3-21 ΠΔ

17-3-21 ΠΔ

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ 10-6-20-ΑΙΘΟΥΣΕΣ-ΔΙΚΑΣΤΕΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

10-6 ΕΜ

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ 3-6-20-ΑΙΘΟΥΣΕΣ-ΔΙΚΑΣΤΕΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

3-6 ΤΜ

ΠΟΙΝΙΚΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

ΠΙΝΑΚΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΙΑ ΕΦΕΤΕΙOΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙO ΤΡΙΠΟΛΗΣ