Σήμερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας μετά από πρόσκληση του κου Αλέξη Χαρίτση, Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, συναντήθηκαν μαζί του στο Επιμελητήριο Κορινθίας. Κατά την διάρκεια της συνάντησης και της συζήτησης που διεξήχθη, τον ενημέρωσαν για τα τρέχοντα προβλήματα του δικηγορικού σώματος και του εγχείρισαν έγγραφο με τα σημαντικότερα πάγια αιτήματα των Δικηγόρων, δηλαδή τα εξής:
– διατήρηση των υφιστάμενων δικαστικών σχηματισμών
– πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων και Δικαστών
– κατάργηση του τεκμαρτού φορολογητέου εισοδήματος για τους Δικηγόρους (φορολογικός νόμος Χατζηδάκη)
– μείωση του δικαστηριακού Φ.Π.Α. (24% σήμερα)
– αύξηση του ορίου απαλλαγής των Δικηγόρων από το καθεστώς Φ.Π.Α. για ακαθάριστα εισοδήματα μέχρι 25.000 ευρώ (από 10.000 ευρώ που ισχύει σήμερα)
– πλήρης κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος
– κατάργηση της εισφοράς ανεργίας 120 ευρώ υπέρ Ο.Α.Ε.Δ.
– αύξηση των ποσών αναφοράς των γραμματίων προείσπραξης δικηγορικών αμοιβών
– επαναφορά της υποχρεωτικής παράστασης Δικηγόρων στα συμβόλαια
– κατάργηση του τέλους δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές αρμοδιότητας Πολυμελούς Πρωτοδικείου.