Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου, κατά την σημερινή συνεδρίασή του την 11η-12-2023, αποφάσισε κατά πλειοψηφία να επικυρώσει την από 8.12.2023 απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος για ΑΠΟΧΗ των μελών του από τα καθήκοντά τους από σήμερα, Τρίτη 12.12.2023, έως και την Παρασκευή 5.1.2024, με το πλαίσιο χορήγησης αδειών που αναφέρεται στην συνημμένη από 8.12.2023 απόφαση της Ολομέλειας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου

Η Πρόεδρος                              Ο Γενικός Γραμματέας

Παναγιώτα Κ. Επιβατινού            Μιχαήλ Χ. Ζαφείρης

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ 8-12-2023