Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου, κατά την συνεδρίασή του της 4ης-12-2023, αποφάσισε κατά πλειοψηφία να επικυρώσει την από 30-11-2023 απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος για ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΑΠΟΧΗ των μελών του από τα καθήκοντά τους από την Τρίτη 5.12.2023 έως και την Δευτέρα 11.12.2023, με το πλαίσιο χορήγησης αδειών που αναφέρεται στην από 30.11.2023 απόφαση της Ολομέλειας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου

Η Πρόεδρος                              Ο Γενικός Γραμματέας

Παναγιώτα Κ. Επιβατινού            Μιχαήλ Χ. Ζαφείρης