Την Παρασκευή 29-9-2023 και την Δευτέρα 2-10-2023, η Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας συναντήθηκαν στα γραφεία του με τους υποψηφίους Δημάρχους Κορινθίων Αλέξανδρο Γκουργιώτη, Βασίλειο Νανόπουλο, Δημήτριο Πρωτοπαπά και Νικόλαο Σταυρέλη (κατά σειρά συνάντησης), καθώς και με υποψηφίους Δημοτικούς Συμβούλους των συνδυασμών τους. Κατά τις συζητήσεις που διεξήχθησαν, οι υποψήφιοι ενημερώθηκαν για τα βασικά επαγγελματικά προβλήματα των Κορίνθιων δικηγόρων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Δήμου Κορινθίων και για τα κύρια προβλήματα των πολιτών που κάνουν χρήση του Δικαστικού Μεγάρου Κορίνθου, ενώ αναζητήθηκαν και προτάθηκαν λύσεις για την αντιμετώπισή τους.