Οι εφαρμογές α) καταχώρησης των στοιχείων των γραμματέων εφορευτικών επιτροπών και διερμηνέων της τουρκικής γλώσσας και β) καταχώρησης ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού δικαστικών αντιπροσώπων εντός νομού και των γραμματέων και διερμηνέων θα είναι διαθέσιμες από τη Δευτέρα 29/05/2023.

Εφαρμογή καταβολής αποζημίωσης στους επόπτες εκλογών εξωτερικού, αναπληρωτές εποπτών εκλογών εξωτερικού, γραμματείς αυτών,  αντιπροσώπους της Δικαστικής Αρχής εξωτερικού και εντός επικρατείας εκτός νομού και αναπληρωτές αυτών, Εφόρους της δικαστικής αρχής και αναπληρωτές αυτών

Μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet, συμπληρώνεται ο Διεθνής Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN) του τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο πρέπει να εμφανίζεστε τουλάχιστον ως συνδικαιούχος και στον οποίο θα γίνει η κατάθεση της αποζημίωσης από το Υπ. Εσωτερικών.
Αφορά αποκλειστικά στους δικαιούχους καταβολής αποζημίωσης επόπτες εκλογών εξωτερικού, αναπληρωτές εποπτών εκλογών εξωτερικού, γραμματείς αυτών,  αντιπροσώπους της Δικαστικής Αρχής εξωτερικού και εντός επικρατείας εκτός νομού και αναπληρωτές αυτών, Εφόρους της δικαστικής αρχής και αναπληρωτές αυτών.

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη για όλους τους ως άνω αναφερόμενους δικαιούχους.

LOGINBUTTON

Α. Για Εφόρους

Εφαρμογή αντικαταστάσεων τακτικών αντιπροσώπων από αναπληρωματικούς (Παράρτημα Ι)

Μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής υποβάλλεται από τους Εφόρους των Εκλογικών Περιφερειών το Παράρτημα Ι χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς taxisnet ή Κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης (https://www.gsis.gr/dimosia-dioikisi/loipes-ypiresies-dd/kodikoi-dimosias-dioikisis), στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, το αργότερο μέχρι και τις 24 Μαΐου 2023 σύμφωνα με την ΚΥΑ (ΦΕΚ 3074 Β/9-5-2023).

Οδηγίες χρήσης της εφαρμογής για το Παράρτημα Ι  

Υποβολή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι κατά την 22,23,24 Μαΐου 2023

ΠΡΟΣΟΧΗ!!  Απαιτείται «Οριστική» υποβολή του εντύπου ακόμα και αν δεν υπάρχουν αντικαταστάσεις. Μετά την οριστική υποβολή, η εφαρμογή κλειδώνει και δεν επιτρέπει περαιτέρω μεταβολές.

LOGINBUTTON

Εφαρμογή ειδικών περιπτώσεων αποζημίωσης (Παράρτημα ΙΙ)

Μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής υποβάλλεται από τους Εφόρους των Εκλογικών Περιφερειών το Παράρτημα ΙΙ χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς taxisnet ή Κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης (https://www.gsis.gr/dimosia-dioikisi/loipes-ypiresies-dd/kodikoi-dimosias-dioikisis), στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, το αργότερο μέχρι και τις 24 Μαΐου 2023 σύμφωνα με την ΚΥΑ (ΦΕΚ 3074 Β/9-5-2023).

Οδηγίες χρήσης της εφαρμογής για το Παράρτημα ΙΙ  

Υποβολή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ κατά την 22,23,24 Μαΐου 2023

ΠΡΟΣΟΧΗ!!  Απαιτείται «Οριστική» υποβολή του εντύπου ακόμα και αν δεν υπάρχουν ειδικές περιπτώσεις αποζημίωσης. Μετά την οριστική υποβολή, η εφαρμογή κλειδώνει και δεν επιτρέπει περαιτέρω μεταβολές.

LOGINBUTTON

3.  Έκδοση κωδικών Δημόσιας Διοίκησης

Δείτε εδώ


Νομικό Πλαίσιο

  • Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 39027/4-5-2023 με θέμα “Καθορισμός του ύψους της ειδικής αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων των διοριζομένων Εφόρων, αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, γραμματέων, κ.λπ. (εντός Ελλάδας) Εποπτών εξωτερικού, αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, γραμματέων, (εκτός Ελλάδας- απόδημοι) για τη διενέργεια των Βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023 καθώς και του τρόπου καταβολής τους” (Β΄3074)

Επικοινωνία

Για την εφαρμογή «Υπηρεσία Πληρωμής Ειδικής Εκλογικής Αποζημίωσης» μπορείτε να απευθύνεστε και στο τηλεφωνικό κέντρο 213 133 3030.