1) Εισαγγελίας: 2741041038

2) Πρωτοδικείου: 2741041007

3) Περιφέρειας: 2741363109