Εφαρμογή καταβολής αποζημίωσης στους επόπτες εκλογών εξωτερικού,  αναπληρωτές επόπτες εκλογών εξωτερικού, στους  γραμματείς αυτών και στους αντιπροσώπους της Δικαστικής Αρχής και αναπληρωματικούς αυτών

Μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet, συμπληρώνεται ο Διεθνής Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN) του τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο πρέπει να εμφανίζεστε τουλάχιστον ως συνδικαιούχος και στον οποίο θα γίνει η κατάθεση της αποζημίωσης από το Υπ. Εσωτερικών.
Αφορά αποκλειστικά στους δικαιούχους καταβολής αποζημίωσης επόπτες εκλογών εξωτερικού, αναπληρωτές επόπτες εκλογών εξωτερικού, στους γραμματείς αυτών και στους αντιπροσώπους της Δικαστικής Αρχής και αναπληρωματικούς αυτών.

Η υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη από την 9η Μαΐου 2023.

Πηγή: https://www.gsis.gr/