ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Κ Ο Ρ Ι Ν Θ Ο Υ

N.Π.Δ.Δ.

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ-Τ.Κ.20131

Ηλεκτρ. Διεύθυνση: diksyl.korinthou@gmail.com

Κόρινθος, 6 Φεβρουαρίου 2023

Αγαπητές, Αγαπητοί  συνάδελφοι,

σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε ο νόμος 5016/2023 (ΦΕΚ Α21/2023), στο άρθρο 69 του οποίου προβλέπεται η καταβολή εντός διμήνου του 80% των οφειλομένων (έως 31.12.2022) αποζημιώσεων Νομικής Βοήθειας, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων, καθώς και η καταβολή του συνόλου των νομίμων κρατήσεων.

Η ως άνω ρύθμιση έλαβε χώρα κατόπιν παρέμβασης της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος.

Για το Δ.Σ. του Δ.Σ.Κορίνθου

Η Πρόεδρος                                                     Ο Γεν. Γραμματέας

Παναγιώτα Κων. Επιβατινού                            Μιχαήλ Χρ. Ζαφείρης