Αγαπητές συναδέλφισσες,  Αγαπητοί συνάδελφοι,

Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι της χώρας σε συνεργασία με τον Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», θα πραγματοποιήσουν εκπαιδευτικά σεμινάρια σχετικά με τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής εγγραπτέων πράξεων από Δικηγόρους στα Κτηματολογικά Γραφεία του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο».

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης θα έχει διάρκεια δύο ώρες (15.00-17.00) και θα αφορά σε τεχνικά θέματα της λειτουργικότητας της εφαρμογής.

Ενημερώνουμε τους Συναδέλφους ότι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής μέσω Portal της Ολομέλειας για την παρακολούθηση και τη συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο θα ολοκληρωθεί σε δύο κύκλους σεμιναρίων:

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

Τρίτη 19/7 και ώρα 15:00 – 17:00

Πέμπτη 21/7 και ώρα 15:00 – 17:00,

Τρίτη  26/7 και ώρα 15:00 – 17:00 και

Πέμπτη 28/7 και ώρα 15:00 – 17:00

Μετά την 12η Σεπτεμβρίου ξεκινήσει ο Β κύκλος και θα καθοριστούν νέες ημερομηνίες διεξαγωγής των σεμιναρίων για όσους Συναδέλφους δεν καταστεί δυνατή η συμμετοχή τους κατά τις ως άνω ημερομηνίες.

Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας της Ολομέλειας, οπότε θα υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής περιορισμένου αριθμό συμμετεχόντων (έως 1000 ανά σεμινάριο)