ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΧΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου κατά την έκτακτη συνεδρίασή του στις 18/06/2022 κατόπιν και της απόφασης της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος στις 13/06/2022, αποφάσισε την αποχή των Μελών του την Τρίτη, 21 Ιουνίου 2022, ημέρα της εισαγωγής προς ψήφιση στη Βουλή της τροπολογίας για το άρθρο 349 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, από όλες τις ποινικές δίκες (εξαιρούνται υποθέσεις όπου υφίσταται ζήτημα παραγραφής ή συμπληρώνεται το ανώτατο όριο κράτησης), εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή του Δικηγορικού Σώματος στην προωθούμενη αιφνιδιαστικά από την Κυβέρνηση νομοθετική ρύθμιση, κατά παράβαση των κανόνων καλής νομοθέτησης, με την οποία περιορίζεται το δικαίωμα αναβολής της συζήτησης για λόγους που αφορούν στο πρόσωπο του πληρεξουσίου δικηγόρου.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ.Σ.Κ.

Η Πρόεδρος                      Ο Γενικός Γραμματέας

Παναγιώτα Κ. Επιβατινού            Μιχαήλ Χ. Ζαφείρης