Επιστολή στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών απέστειλε σήμερα ο Πρόεδρος της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, Δημήτρης Βερβεσός. Ο Πρόεδρος της Ολομέλειας επισημαίνει ότι το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης αποκλείει ανεπίτρεπτα τη δυνατότητα απόδειξης του λόγου υγείας, προς το σκοπό αναβολής ποινικής δίκης, με ιατρική πιστοποίηση ιδιώτη ιατρού.

Η προωθούμενη διάταξη:

• Έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3418/2005 (Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας), που προβλέπουν ότι τα ιατρικά πιστοποιητικά και οι ιατρικές γνωματεύσεις, που εκδίδονται κατά τους νόμιμους τύπους, έχουν το ίδιο κύρος και την ίδια νομική ισχύ ως προς τις νόμιμες χρήσεις και ενώπιον όλων των αρχών και υπηρεσιών, ανεξάρτητα από το αν εκδίδονται από ιατρούς που υπηρετούν σε ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή ιδιώτες ιατρούς.

• Δημιουργεί αντικειμενικά προβλήματα προς απόδειξη των λόγων υγείας, δεδομένου ότι σε πολλές περιπτώσεις και για πολλούς λόγους δεν είναι δυνατή ούτε ενδεχομένως και πρόσφορη η προσέλευση του ασθενούς σε δημόσιο φορέα ή η εισαγωγή του σε ιδιωτικό θεραπευτήριο.

• Αμφισβητεί αδικαιολόγητα την εντιμότητα των ιδιωτών ιατρών, κατά την άσκηση του λειτουργήματός τους

• Παραβιάζει το δικαίωμα ελεύθερης επιλογής του θεράποντος ιατρού και

• Προκαλεί ανεπίτρεπτη παρέμβαση στο σύστημα παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, με την εισαγωγή αδικαιολόγητων διακρίσεων.

Κατόπιν αυτών, ζητείται από το ιατρικό σώμα να παρέμβει δημόσια, κατά το μέρος, που η προωθούμενη ρύθμιση, πέραν των ζητημάτων που έχει ήδη επισημάνει το δικηγορικό σώμα (βλ. σχετικά εδώ: )αντίκειται σε βασικές αρχές και διατάξεις που διέπουν την άσκηση του ιατρικού λειτουργήματος και την παροχή των ιατρικών υπηρεσιών στους πολίτες.

Πηγή: dsa.gr