Αγαπητές/οι συνάδελφοι,

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Κορίνθου με γνώμονα την προστασία της ζωής και την ενίσχυση του αισθήματος της ασφάλειας των Δικηγόρων, Δικαστών, υπαλλήλων και  πολιτών που παρευρίσκονται καθημερινά εντός του Δικαστικού Μεγάρου Κορίνθου, χώρο που η έντονη ψυχική φόρτιση και πίεση είναι ιδιαίτερα συνηθισμένη, θεώρησε μείζονος σημασίας να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εγκατάσταση ενός αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή εντός των γραφείων που διατηρεί στο Δικαστικό Μέγαρο  για την αρτιότερη και γρηγορότερη αντιμετώπιση τυχόν έκτακτων περιστατικών στον χώρο του Δικαστηρίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο απευθύνθηκε στον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών, ο οποίος ανταποκρίθηκε άμεσα και προέβη στη δωρεά ενός αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή στον Σύλλογο μας, ο οποίος θα τοποθετηθεί στα γραφεία  μας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος                                                                                                 Ο Γενικός Γραμματέας

Παναγιώτα Κων. Επιβατινού                                                                        Μιχαήλ Χ. Ζαφείρης