Ο Δικηγορικός Σύλλογος Κορίνθου 

διοργανώνει δωρεάν σεμινάριο

σε συνεργασία με τη ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ,

με θέμα:“Η διενέργεια του αναγκαστικού πλειστηριασμού με ηλεκτρονικά μέσα” 

την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018, ώρα 17:30 – 20:30

στο αμφιθέατρο του Επιμελητηρίου Κορινθίας, Ερμού 2.

       Η Πρόεδρος                          Η Γεν. Γραμματέας

Παναγιώτα Κων. Επιβατινού      Αγγελική Χρ. Παπαβενετίου