Αγαπητοί συνάδελφοι,

σας προωθούμε στο συνημμένο αρχείο, πρόταση για τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου, σχετικά με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) στα δικηγορικά γραφεία.

Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο – επιμορφωτικό πρόγραμμα, που θα λάβει χώρα την 19 και 20 Μαΐου 2018 στην Κόρινθο, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους έως την Παρασκευή 11/5/2018 στην κ. Γεωργία Τσαντήλα.

Το κόστος συμμετοχής ανά άτομο είναι #200 €# και θα χορηγηθεί σχετική βεβαίωση παρακολούθησης.

Επειδή ο αριθμός των συμμετεχόντων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 40 άτομα θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας δηλώσεων συμμετοχής.

                            Η Πρόεδρος                                           Η Γεν. Γραμματέας

                  Παναγιώτα Επιβατινού                                 Αγγελική Παπαβενετίου

Πατήστε εδώ για λεπτομέρειες