ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

[27410-]

Πρόεδρος Πρωτοδικών – γραφείο 5 ……………………..……………Α΄ …. 41.008, Β΄ ….     41.009

              – γραφείο 10…………………………………………..………….. Γ΄ …    .41006

Αίθουσα Δικαστών – γραφείο 2 …………………………………………………………………. 41.062, 41.123

Προϊσταμένη Διευθύνσεως Γραμματείας – γραφείο 7 ……………………………..……….. 41.007

Α’  Ανακριτικό Τμήμα – Ανακριτής ……………………………………………………..…………………… 41.019

                                         – ………………………………………….……………………………41053 FAX 41.128

Β’  Ανακριτικό Τμήμα – Ανακριτής ………………………………………..………………….…………….. 41.004

                                         – …………………………………………………….………………….41140 FAX 41.131

Πολιτικό Τμήμα – γραφείο 6 (Πολυμελές) ………………………………………..…………….. 41.124

                               – γραφείο 6 ……………………………………………………… 41.058, 41.059, 41.060

                             – γραφείο 1 (Διεξαγωγές) …………………………………………………………. 41.061

                             – γραφείο 8 (Ασφαλιστικά Μέτρα) ……………………………..………………41.082

                             – γραφείο 8 (Αυτ/τα,Διατροφές, Διατ.Πληρωμής)………. 41.121, 41.122

                             – γραφείο 9 (Βουλεύματα)…………………..…………….. 41.081, 41.120, 41.079

                             – γραφείο 11 (Ποινικό Τμήμα)……………………………………….…………..41.005

                             – γραφείο 11 ………………………………..…………………………….. 41.133, 41.134

                             – γραφείο 13 (Εκκαθάριση-Επιμελητές)…………………………… 41.135, 41.048

                             – γραφείο 14 (Ποινικό Τμήμα)…………………………….. 41.047, 41.136, 41.078

                             – γραφείο 22α (Καθαρογραφή) …………………………………………………. 41.043

                             – γραφείο 23 (Αρχείο) ………………………………..………….….. 41.045, 41.093

                             – γραφείο 24 (Σήμανση) ……………………………………………….. 41.046, 41.092

 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

[27410-]

Εισαγγελέας – γραφείο 1 ….…………………………………………………………………………………….. 41.022

Προϊσταμένη Γραμματείας – γραφείο 1 …………………………………………… 41.013 FAX 41.132

Αντιεισαγγελείς- ………….. ……………………………………………………………..…………. 41.015, 41.021

Αντιεισαγγελέας Υπηρεσίας – γραφείο 5……………………………………………………………….. 41.023

Βουλεύματα – Εκτελέσεις – Φυγόποινοι – γραφείο 2……………………..…41.025, 41.090

Κατηγορητήρια Τριμελούς – γραφείο 7 ……………….………………………….………………… 41.029

Κατηγορητήρια Μονομελούς – γραφείο 4………………….………………………….. 41.036, 41.037

Ποινικό Μητρώο – γραφείο 3 ……………………………………….………….……. 41. 034 FAX, 41.034

Μηνύσεις – γραφείο 6 ……………..………………………………………………………………………………. 41.028

Ανακριτικές Δικογραφίες – γραφείο 6 ……………………………………………………………………41.027

Προσδιορισμός Μονομελούς – γραφείο 9-Πινάκια  ………….…………. 41.076 41.033,  41.077

Εκτέλεση – γραφείο 7 ……………………………………..…………..…………………………….. 41.029, 41.042

Προσδιορισμός Τριμελούς – Εφέσεις-γραφείο 8 ..  ………….….……………….. 41.103 41.031

ΕΦΕΤΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Πρόεδρος ……………………………. 27520/ 70400 Εφέτες ………..………………………. 27520/ 70402
Π/νος Δ/νσεως Γραμματείας 27520/ 70404-05 Προϊστάμενος Πολ. Τμήματος27520/ 70407-08
Προϊστάμενος Ποιν. Τμήματος …27520/ 70406 FAX Εφετείου Πολιτ.τμήμ……….27520/ 26577
   

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Εισαγγελέας Εφετών …………….. 27520/ 70411 Αντιεισαγγελέας Εφετών 27520/ 70413-70414
   
  Αντιεισαγγελέας Εφετών…………27520/ 70412 Προϊστ. Δ/νσεως Γραμματείας27520/ 70415-16
Προσδιορισμός ..…………………27520/ 70419 FAX Εισαγγελίας Εφετών…………..27520/ /29670
Ποινικό Τμήμα…………………….27520/70417 Γραφείο Κακουργημάτων……………27520/70418
Διοικητικό Τμήμα………………….27520/70420 Επιμελητές…………………………………27520/70421

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Πρόεδρος ………………………………………………….……………………….………….………. 41.181

Αίθουσα Δικαστών ……………………………………………………..………. 41.182, 41.183, 41.184

Προϊστάμενος Γραμματείας ……………………………………………..………. 41.185, FAX 41.152

Γραμματεία ………………………………………………………. 41.193, 41.191, 41.192, FAX 41.039

Επιμελητές …………………………………………………..……….… 41.186, 41.187, 41.189, 41.190

Αρχείο ……………………………………………………………..….……………………………………. 41.188

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ

Δεληγιάννη 6

Πρόεδρος …………………………………………………………..……………………………..2710/ 238388

Γραμματεία ………………………………………………………………………………………….2710/ 238633

FAX ………………………………………………………………………………………..……….……2710/ 238148

 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Υπηρεσία Επιμελητών…………………………………………………………………….41.010, 41.083 (FAX)

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΑ

 1. Κορίνθου – Ειρηνοδίκες – γραφείο 21 …………………………… 41.002, 41.114, 41.115, 41.116

            – γραφείο 22 ……………………………………………………………………………………………………. 41.003

– Προϊσταμένη Γραμματείας – γραφείο 19 ……………..…….…..……………………………. 41.001

            – Γραμματεία – γραφείο 17 …………………………………..……………………. 41.054, 41.110, 41.111

            – γραφείο 18 ………………………………………….………………………………………………….. 41.055, 41.112

            – γραφείο 20 (Προσδιορισμός-Διατ.Πληρωμής-Προγρ.Επιμελητών)….41.056, 41.057

2. Κιάτου …………...27420/ 28641-FAX:20641 5. Ξυλοκάστρου …………………….27430/ 23230
3. Δερβενίου ………………………….27430/ 31446 6. Στυμφαλίας ……………………….27470/ 22044
4. Νεμέας ……………………………..27460/ 22589 7. Φενεού ……………………………..27470/ 51249
   

 

ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΑ

 1. Κορίνθου: Πταισματοδίκης – γραφείο 22 ………………………………………………………41.017

Γραμματεία – γραφείο 22 ………………………………………… …………………………………… 41.020, 41

-γραφείο 21 …………………………………………………………………………………41.049, 41.050, 41.064

 1. Κιάτου…………………………………………………………………..………………………………..27420/28465

 

 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ & ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Δικαστικό  Μέγαρο……………………………………………………………27410-29449, 24682, 41.072

 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Τσέκου Ειρήνη, Τσάκα Αφροδίτη……..………………Αδειμάντου 53, 27410/22103, 20801

 

ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΑ

Κορίνθου Α’, Γεωργίου Παπανδρέου 30-32 20100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ.27410/24710 FAX:73518

Κορίνθου Β’ (Κλεωνών – Περαχώρας), Εθν.Ανεξαρτησίας34(Στοά, Β΄όροφος),ΚΟΡΙΝΘΟΣ.27410/24125 FAX:29901

Κιάτου (Σικυώνος – Πελλήνης), Αράτου 23, 202 00 ΚΙΑΤΟ…………………………..27420/23043

Ξυλοκάστρου, Γ. Κρινάκου 4, 204 00 ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ………………..   ……………………27430/24349

Νεμέας, Παπακωνσταντίνου 15Α 205 00 ΝΕΜΕΑ………………..………………..27460/22794

Δερβενίου, Βασ.Παύλου 103, 200 09 ΔΕΡΒΕΝΙ…………………..27430/32377 FAX:32377

Σοφικού (Σολυγείας), 200 04 ΣΟΦΙΚΟ………………………………………………………………..27410/93060

Στυμφαλίας, 200 16 ΚΑΛΛΙΑΝΟΙ……………………………………………………………………………………………………..

Φενεού, 200 14 ΓΚΟΥΡΑ…………………………………………………………………………………………27470/51107

 

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Γεωργίου Παπανδρέου 30-32

Τηλέφωνα…………………………………………………………………………..27410 / 73995

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ  ΤΑΜΕΙΑ  ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ

Πρόεδρος………………………………………………………………………………………………….210/5296101

Γραμματεία Προέδρου…………………………..………………………………………………..…..210/5296102

Ταμείο Νομικών, Σωκράτου ς 53, 104 31  ΑΘΗΝΑ………………………………………………210/5296195

Τμήμα Εισφορών Αμίσθων……………………………….………………………………..……..210/5296130

Τμήμα Εισφορών Εμμίσθων……………………………….………………………………..…..210/5296180

 Τμήμα Μητρώου Ασφαλισμένων………………………………………………………………….210/5296160-161

Πληρ. Μητρώου Ασφαλισμένων……………………………………………………………….…210/5296171

Τμήμα Μητρώου Συνταξιούχων-Συντάξεων,Παροχών…………………210/5296240-5296270

Τμήμα Εισφορών Αμίσθων……………………………………………………………………………210/5296130

Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων Σωκράτους 53, 104 31  ΑΘΗΝΑ… ………………210/5296195

Κ.Ε.Α.Δ

Σωκράτους 53, Τ.Κ.104 31 ΑΘΗΝΑ………………………………………………………………….210/5236965

ΕΤΕΑΜ

Φιλελλήνων 13-15………………………………………………………………………………….210/3275000

 

 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ «Ε.Τ.Α.Α. πρώην Τ.Υ.Δ.Ε»

Ηπείρου 38  Αθήνα Τ.Κ.10433

Εισφορές-Διαγραφές-Έκδοση  βιβλιαρίων ……………………………………………………210/8809535

Μητρώο-Εγγραφές-μεταβολές……………………………………………………………………   210/8809504

Εκκαθάριση…………………………………………………………………………………………………   210/8809531

Πρωτόκολλο-Ασφαλιστική Ικανότητα                                                                              210/8809526

ΦΑΞ:………………………………………………………………………………………………………….      210/8210329

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ(Λ.Ε.Δ.Ε.)

(Αχαρνών 29-Αθήνα)

Τηλ. Κέντρο………………………………………………………………………………………………….210/8822076

ΦΑΞ:…………………………………………………………………………………………………….………..210/8822914

 

 

 

Λ.Ε.Α.Δ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Νοταρά 38 – Κόρινθος, Τηλ. 27410 26462,6948-501.723- email:geopapave@hotmail.com

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΝΟΥΣΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

 Κολιάτσου 36 – Κόρινθος, Τηλ. 27410 71722,6977-091.246,email:panousif@otenet.gr

ΤΑΜΙΑΣ:ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 Κολοκοτρώνη 50- Κόρινθος, Τηλ. 27416-00866, 6944-353.993,email:dimitrios.vlahos@ymail.com

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΤΖΟΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 Εθν. Αντιστάσεως & Λ. Κατσώνη-Λουτράκι, Τηλ.27440-63966, 6945-371 213, email: cjoanos@gmail.com

ΜΕΛΟΣ: ΖΟΡΜΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

Αδειμάντου 1 – Κόρινθος, Τηλ. 27410 75626, fax: 75627, 6977-323.244,email:mikezorbas1@yahoo.gr

 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

΄Αργους 13- ΝΑΥΠΛΙΟ, Τηλ. 27520-22636

 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ  ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ  ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Ειρηνοδικείου Κορίνθου

(ΕΔΡΑ: ΚΟΡΙΝΘΟΣ)

 1. Γιαννάκη -Πολίτη Αργυρώ, Αδειμάντου 53, Τηλ. 27410 24618 , fax:27410 85525e-mail:argurogiannaki@gmail.com
 2. Γκέλη Μαρία, Νοταρά 38, Τηλ. 27410 26280, 6944 830977, e-mail:nidoubas@otenet.gr
 3. Καβέτσου Δήμητρα, Κολιάτσου 61, Τηλ. 27410 22528 (Αρχείο: Παβέλλα, Σακελλαρίου, Καβέτσου) e-mail:mkabetsou@gmail.com
 4. Καλλίρης Δημήτριος, Κολιάτσου 36, Τηλ. 27410 27108 (Αρχείο: Τόγια ) )
 5. Καπέλλου Κωνσταντίνα, Κολιάτσου 36 Τηλ. 27410 20009, 27420 23186(Αρχείο: Καραμπέτσου Σωτήριου, Πανούση, Βλάσση, Δουφεξοπούλου)
 6. Καπετανοπούλου Ευαγγελία, Κολοκοτρώνη 30, Τηλ. 27410 24628 (Αρχείο: Βέλκου, Δουρδούμα, Αθανασιάδη, Θεοδώρου, Γαρούφη) e-mail:bkourt@otenet.gr
 7. Κόλλια Ζωή, Κολιάτσου 49-51, Τηλ. 27410 22670 (Αρχείο:Ιω. Καλλίρη) e-mail:zkollia@gmail.com
 8. Κουτάτζη Στυλιανή, Κολοκοτρώνη 50-Κόρινθος , Τηλ.27410-71617, 6977010073.e-mail:stekoutatzi@yahoo.gr
 9. Λαού Ειρήνη, Κολιάτσου 61, Τηλ. 27410 23700,fax:76012,e-mail:ir_laou@otenet.gr
 • Λαζάρου Μαρία, Κολιάτσου 36-Κόρινθος, Τηλ.27410 26040, 6945-873.334 (Αρχείο , Γαρούφη Σοφοκλή, Απόστολου Βέλκου, Δουρδούμα, Αθανασιάδη, Θεοδώρου και Βασίλειου Σπηλιόπουλου ).e-mail:marialazarou.notary@gmail.com
 • Mπέη-Παπαγεωργίου Κυριακή, Άγιοι Θεόδωροι,Τηλ.27410 67163
 • Μπίζτα Παναγούλα, Τηλ. 27410 28725 e-mail:pmpizta@otenet.gr
 • Ρομπόκος Αντώνιος, Κολιάτσου 49-51, Τηλ. 27410 24593 (Αρχείο: Ρομπόκου, Τζιρακόπουλου, Βαρδάκα), arompokosnot@yahoo.gr
 • Τέσση – Σώκου Ευγενία, Αδειμάντου 63, Τηλ. 27410 27111 e-mail:eugeniasokou@hotmail.com
 • Τζελέπης Ιωάννης, Αδειμάντου 40, Τηλ. 27410 29539, FAX 23173, e-mail:tzel@otenet.gr
 • Φιλιππίδου Παναγιώτα, Κύπρου 54, Τηλ. 27410 85953 (Αρχείο: Ιω. Δάσιου, Αβραμ. Χατζησάββα, Αντ. Αθανασιάδη, Γε. Βαλτάσαρ, Αντ. Αραβαντινού, Σπυρ. Δημόπουλου, Χαρ. Αποστολίδη, Ιω. Σπυρογιαννάκη, Νικ. Ράπτη, Γε. Πρωτόπαππα, Κων. Νοταρά, Μιχ. Μπενέκου)e-mail:gphilippidou@otonet.gr

(ΕΔΡΑ: ΛΟΥΤΡΑΚΙ)

 1. Άννα Κουτρούλη, Ελευθερίου Βενιζέλου30-Λουτράκι, Τηλ. 27440-22211, fax: 27440-22252, 6974-243.433(Αρχείο: Λέκκα, Μπαχταλιά, Κανατά)e-mail:annakoutrouli@otenet.gr
 2. Λαπαρδά-Λούμπα Σοφία, Λ. Κατσώνη 7,-Λουτράκι Τηλ.27440 69330-1
 3. Τέσση Σοφία, Παναγία Γιάτρισσας 5,Τηλ. 27440 64500  6944-443.629, e-mail:sofiatessi@gmail.com

(ΕΔΡΑ: ΒΡΑΧΑΤΙ)

 1. Πούλλος Παναγιώτης, Βραχάτι, Τηλ. 27410-51674, 55227,6945-774.557 (Αρχείο: Κων. Πούλλου, Παν. Πούλλου, Μαχαίρα, Οικονομόπουλου)e-mail:poullos.panagiotis@gmail.com

(ΕΔΡΑ:  ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ)

 1. Νίτερου Ελένη, Χιλιομόδι, Τηλ. 27410 98580, e-mail:eleni_niterou@yahoo.gr

(ΕΔΡΑ:  ΒΕΛΟ)

 1. Κοσσιέρη Βασιλική, Βέλο, Τηλ. 27420 32203 e-mail:kossieri.vali@gmail.com

(ΕΔΡΑ:  ΖΕΥΓΟΛΑΤΕΙΟ)

 1. Ειρήνη Μαρία, Τηλ. 27410 53590, 22130, 6972-424.897

(ΕΔΡΑ:  ΣΟΦΙΚΟ)

 1. Πρωτόπαππας Ευάγγελος, Τηλ. 27410 36666 (Αρχείο: Πέτρου), e-mail:sapas@otenet.gr
 2. Ντανάκα Φωτεινή, Περιάνδρου 48 – Κόρινθος, Τηλ. 27410 93828, 85515, 6977-794.637 (Αρχείο: Κουλουρά).

Ειρηνοδικείου Κιάτου

(ΕΔΡΑ: ΚΙΑΤΟ)

 1. Δαγρέ Βασιλική, 28ης Οκτωβρίου 4,Τηλ. 27420 22477, e-mail:v.dagrenotary@hotmail.gr
 2. Δέδε Γεωργία, Κλεισθένους 55, 27420-22865, 6979225536, e-mail:georgiadede@yahoo.gr
 3. Γιαμπουράνη Χριστίνα, Κλεισθένους 23, Τηλ.& FAX: 2742025556, 6942-066758 (Αρχείο Ιωάννης Καλαχάνης)
 4. Ιωάννου- Γιαμπουράνη Αγγελική, Κλεισθένους 23, Τηλ. 27420 25556,
 5. Καραπατά Βασιλική, Αράτου 14, Τηλ. 27420- 28642, 6945-543,431e-mail:dimkatele@yahoo.gr
 6. Μουκούλη-Αναστασία Πλατεία Πλουμιστού , Τηλ. 27420 28272-6948 544 300 e-moukouli@hotmail.com
 7. Πετρόπουλος Δημήτριος, Κλεισθένους 51, Τηλ. 27420/ 20830(Αρχείο: Νικ. Οικονομόπουλου).e-mail:Petropoulos@yahoo.gr
 8. Πουλίτση Δήμητρα, Κλεισθένους 39, Τηλ.27420 21004, e-mail:dpoulitsi@gmail.com

10.Φραγκοπούλου Σοφία, 28ης Οκτωβρίου 21, Τηλ. 27420 22914, 24132  FAX:25234

11.Φίλη-Λεονάρδου Μαρίνα, Πλατεία Πλουμιστού-Κιάτο, τηλ.27420-22941

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΕΜΕΑΣ

(ΕΔΡΑ: ΝΕΜΕΑ)

 1. Καλογεροπούλου Αφροδίτη, Τηλ. 27460 22212

Ειρηνοδικείου Ξυλοκάστρου

(ΕΔΡΑ: ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ)

 1. Γεωργοπούλου Αδαμαντία, Αγίου Βλασίου 11 Τηλ. 2743/302088, κιν.6944307132 (Αρχείο: Δέμη, Ζιάννη, Ανδρικοπούλου)
 2. Καρμόγιαννης Παναγιώτης, Τηλ. 2743026226, 6945375940
 3. Κλαδούχος Χαράλαμπος, Σπ. Παπαγεωργίου 27, Τηλ. 27430/26775, 22339
 4. Μουτάφη-Κόνδη Γεωργία, Π. Τσαλδάρη 62, Τηλ. 27430/24785, 25181
 5. Προύντζου Ευφροσύνη, Π. Τσαλδάρη 26, Τηλ. 27430/23845
 6. Νάκου Αργυρώ, Π. Τσαλδάρη 56 31, Τηλ. 27430/26889,23782, 6970-803710

Ειρηνοδικείου Δερβενίου

 1. Διαμαντοπούλου -Παπαδοπούλου Μαρία, Τηλ. 27430/32298
 2. Κολοκυθάς Απόστολος, Τηλ.27430 31302(αρχεία:Τέσση, Κολοκυθά, Ανδρικόπουλου)e-mail:apkolokythas@gmail.com

Ειρηνοδικείου Φενεού

 1. Καππαή – Καλπαξή Ελένη, Τηλ. 27470/51107

Ειρηνοδικείου Στυμφαλίας

1.-Ζαφειρόπουλος Κωνσταντίνος, Τηλ. 27470/22405 ,27410/ 28983,6978-747.767,

Υποθηκοφύλακας Ξυλοκάστρου

Γεωργοπούλου Αδαμαντία, Αγίου Βλασίου 11 Τηλ. 2743/302088, κιν.6944307132