ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

1902-2012

            Αν και τουλάχιστον από το  έτος ο 1886 υπάρχουν καταγεγραμμένοι   διορισμοί δικηγόρων στα δικαστήρια της Κορίνθου, μόλις τΤο έτος 1902 ιδρύθηκε από τους δικηγόρους του Πρωτοδικείου Κορίνθου με το από 20/3/1902 Καταστατικό τους, ο Δικηγορικός Σύλλογος Κορίνθου.

Έκτοτε – και για περισσότερο από ένα αιώνα – ο Δικηγορικός Σύλλογος Κορίνθου και οι δικηγόροι – μέλη του είναι παρόντες και αγωνίζονται τόσο στα Δικαστήρια για τα δικαιώματα των πολιτών, όσο και σε πολλούς τομείς της πολιτικής και κοινωνικής ζωής του τόπου.

Στις παρακάτω γραμμές επιχειρείται μία συνοπτική αναφορά στην σημαντική ιστορία του ΔΣ Κορίνθου και κάποια πρόσωπα που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο σε αυτήν.

Πιθανότατα πρώτος Πρόεδρος διετέλεσε ο Π. Λαλάκας μέχρι το 1909, ενώ στη συνέχεια εξελέγησαν Πρόεδροι ο  Νικόλαος Σακελλαρίου και στις 27/9/1925  ο Βασίλειος Καρυάτης, οι οποίοι άσκησαν τα καθήκοντά τους μέχρι το 1936.

 

 

Π. Λαλάκας           Ν. Σακελλαρίου         Β. Καρυάτης

 

Στις εκλογές για την ανάδειξη του ΔΣ του έτους 1936 Πρόεδρος εξελέγη ο Ιωάννης Γλυκοφρύδης και παρέμεινε πρόεδρος μέχρι τον Μάρτιο του 1938.

ΔΣ του ΔΣΚ     έτη   1938  έως  31-12-1940              

Με το ΒΔ 23 Απριλίου 1938, καταχωρηθέν στο υπ’ αριθμ.  64/3-5-1938 ΦΕΚ, διορίσθηκαν μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου δια την χρονική περίοδο μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 1940 οι κάτωθι δικηγόροι «εκλεγέντες  υπό του συμβουλίου των εν Ναυπλίω Εφετών», όπως γίνεται γνωστό με το κοινοποιηθέν υπ’ αριθμ. πρωτ. 44558/3-5-1938 έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης οι: Σπυρίδων Στ. Ηλιόπουλος  Πρόεδρος, Κωνσταντίνος  Βυζάς  Γενικός Γραμματέας, Δημήτριος Σοφός  Ταμίας,  Ιωάννης Γλυκοφρύδης,  Περ. Θεοδοσιάδης, Βασίλειος Αλμπανόπουλος και  Γεώργιος Καλλίγερος   Μέλη.

Ο ανωτέρω διορισθείς Σύμβουλος Ιωάννης Γλυκοφρύδης, πρώην Πρόεδρος του ΔΣΚ Κορίνθου, δια της απευθυνόμενης προς το αρμόδιο Συμβούλιο Εφετών Ναυπλίου από 17/5/1938 αιτήσεώς του, δηλώνει ότι αδυνατεί να εκτελέσει τα καθήκοντά του ως σύμβουλος του ΔΣ για σοβαρούς λόγους υγείας της συζύγου του («οργανική πάθησις της καρδίας … επιδεινωθείσης εσχάτως») ζητά  δε να γίνει δεκτή η παραίτησή του.

Οι λόγοι παραιτήσεως μάλλον πρέπει να ήταν προσχηματικοί και η αίτηση αυτή φανερώνει περισσότερο μια πικρία του Ιωάννη Γλυκοφρύδη, ο οποίος δεν διατήρησε τη θέση του Προέδρου, παρά την καλή του προσωπική σχέση με τον Πρόεδρο της – τότε -κυβερνήσεως Ιωάννη Μεταξά.

Όμως το Εφετείο Ναυπλίου, αποτελούμενο εκ των Δικαστών Αλεξ. Κοκορίγκου Προεδρεύοντος, Κλεάνθη Θεοδοσίου, Παναγιώτη Οικονομόπουλου, Κλεομ. Βούκρα και Ιωάννη Τραχανή με την υπ’ αριθμ. 155/1938 απόφασή του απορρίπτει την αίτηση αυτή !

Δράσεις – Αξιοσημείωτα

1) Επί της προεδρίας του Σπυρίδωνα Ηλιόπουλου, το 1938, συντάχθηκε (πρωτοποριακά για την εποχή)  Κανονισμός Λειτουργίας του ΔΣ, ο οποίος μάλιστα τυπώθηκε (Τυπογραφείο Σκουτερόπουλου – Κόρινθος) και διανεμήθηκε στα μέλη του δικηγορικού συλλόγου.

2) Δια της υπ’ αριθμ. 34/1938 αποφάσεως του ΔΣ ορίσθηκε Πενταμελής Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 60 του ΑΝ 1017/1938 προς έλεγχο των αιτήσεων των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου, για την εγγραφή αυτών στο υπό ανασύνταξη Μητρώο και συγκεκριμένα διορίστηκαν οι Δικηγόροι: Αναστάσιος Αναγνωστόπουλος (δήμαρχος Κορινθίων 1907 – 1912 και εν συνεχεία βουλευτής), Παύλος Παπαδημητρίου (ο τελευταίος Πρόεδρος της Κοινότητος Κορίνθου 1926 – 1929.  Κατά τα έτη 1912 – 1929 η Κόρινθος υπήχθη στο δήμο Ναυπλιέων, ως Κοινότητα), Κωνσταντίνος Μαυραγάνης, Δημήτριος Μπενέκος και Αργύριος Οικονομόπουλος.

Πράγματι η ανωτέρω Επιτροπή περάτωσε το έργο της μέχρι το τέλος του έτους και ολοκληρώθηκε η ανασύνταξη του Μητρώου δικηγόρων Κορίνθου.

3) Απαντώντας στο από 24 Φεβρουαρίου 1939 έγγραφο του Ανωτάτου Οικονομικού Συμβουλίου, το οποίο ζητά πληροφορίες από τον Δικηγορικό Σύλλογο Κορίνθου σε σχέση με τον αριθμό των εγγεγραμμένων δικηγόρων, την ηλικία τους και το πόσοι εξ αυτών υπήρξαν δημόσιοι υπάλληλοι, ο Δικηγορικός Σύλλογος Κορίνθου με το από 2 Μαΐου 1939 έγγραφό του δίδει τα εξής – σημαντικά – στοιχεία:

Αριθμός Δικηγόρων εγγεγραμμένων στα μητρώα του ΔΣ Κορίνθου

1928:69, 1929:73, 1930:84, 1931:93, 1932:92, 1933:96, 1934:102,1935:99,  1936: 102,  1937:105, 1938: 106, 1939:107. Ηλικίες δικηγόρων: Μέχρι 25: 4, 26 έως 30: 22, 31 έως  35: 24, 36 έως 40: 24, 41 έως 45: 13, 46 έως 50: 5, 51 έως 55: 6, 56 έως 60: 3, 61, 65: 3, 66 έως 70: 1, 70 και άνω: 2. Πρώην δημόσιοι υπάλληλοι: Ηλικίας 31 έως 35: 2, 41 έως 45: 1, 46 έως 50: 2.

4) Το έτος 1939 ο Δικηγορικός Σύλλογος καταβάλει 4.250 δραχμές για αγορά γραφομηχανών τύπου Smith premier, 1200 δραχμές μηνιαία για μισθοδοσία υπαλλήλων, 105 δρχ. για γραμματόσημα, 300 δρχ. μηνιαία για μισθό καθαριστριών, 5.000 δρχ. στη λαϊκή επιτροπή εράνων για τον πανηγυρισμό της 4ης Αυγούστου, 250 δραχμές για ετήσια συνδρομή περιοδικού «Νέο Κράτος» κ.λπ.

ΔΣ του ΔΣΚ     1/2/1941 –  1946

Τον Φεβρουάριο του 1941 το Διοικητικό Συμβούλιο  του ΔΣ Κορίνθου απαρτίζουν οι: Σπυρίδων Στ.  Ηλιόπουλος   Πρόεδρος,  Οικονομόπουλος Ι., Θ. Ανδρικόπουλος, Στ. Παρασκευάς, Θρ. Οικονομόπουλος,  Π. Θεοδοσιάδης, Β. Τσίρος και Αθανάσιος Ραυτόπουλος Μέλη.

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤ.  ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Πρόεδρος ΔΣΚ 1938 – 1946

Ο Σπυρίδων Ηλιόπουλος του Σταύρου και της Πηνελόπης γεννήθηκε στην Κόρινθο το 1874. Αρχικά διορίστηκε Δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Ναυπλίου δυνάμει του από 5/7/1897 ΒΔ (161/1897 ΦΕΚ). Τον Αύγουστο του 1901 μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Κορίνθου, όπου άσκησε το δικηγορικό λειτούργημα, μέχρι την  3 Μαΐου 1905, οπότε διορίστηκε Δημολογιστής της νομαρχίας Κορινθίας. Με το από 16/5/1906 ΒΔ (20/1906 ΦΕΚ) επαναδιορίστηκε Δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Κορίνθου και παρέμεινε μέχρι το Μάιο του 1914, οπότε δια του από  20/5/1910  ΒΔ διορίστηκε υποθηκοφύλακας Γρεβενών, αλλά τον Αύγουστο του 1914 παραιτήθηκε.

Στην  συνέχεια δια του υπ’ αριθμ. 32.658/29-8-1914 εγγράφου του Υπουργείου Δικαιοσύνης επαναδιορίστηκε Δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Κορίνθου, ενώ κατόπιν δια του από  12/6/1918 ΒΔ διορίσθηκε Εισαγγελέας Πρωτοδικών. Τέλος δια νέου ΒΔ (28/1921 ΦΕΚ) το έτος 1921 διορίστηκε Δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Κορίνθου και έκτοτε άσκησε το δικηγορικό λειτούργημα, διετέλεσε δε Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου κατά το έτος 1938 έως το έτος 1946.

Το έτος 1951 παραιτήθηκε του δικηγορικού λειτουργήματος, η παραίτησή του δε αυτή έγινε αποδεκτή δια του από 6/6/1951 ΒΔ (164/51 ΦΕΚ).

Το γραφείο και η κατοικία του ήταν στην Κόρινθο επί της οδού Ερμού 35 και άσκησε δικηγορία συνεργαζόμενος και συστεγαζόμενος με τον δικηγόρο Κορίνθου Παύλο Παπαδημητρίου και (τουλάχιστον) μέχρι το έτος 1946 ήταν άγαμος.

 

ΔΣ του ΔΣΚ    από   Μαρτίου 1947  έως έως Μάρτιο 1952

Δημήτριος Σοφός Πρόεδρος, Γεώργιος Σπανορρήγας Γενικός Γραμματέας, Δημήτριος Ανδριανέσης Ταμίας, Νικόλας Ανδρικόπουλος, Κωνσταντίνος Καμπούρης, Αντώνιος Παπαγγελόπουλος, Γεώργιος  Κ. Μαχαίρας Μέλη.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΟΦΟΣ

Πρόεδρος ΔΣΚ 1947 – 1952

Ο Δημήτριος Σοφός γεννήθηκε το 1898 στον Σολωμό Κορινθίας. Διορίσθηκε Δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου διά του από 18 Ιανουαρίου 1923 ΒΔ (16/1923 ΦΕΚ) και άσκησε δικηγορία στην Κόρινθο μέχρι τον θάνατό του την 18/8/1965. Διετέλεσε νομικός σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος από το έτος 1951.

 

ΔΣ του ΔΣΚ από 28/3/1952 έως Μάρτιο 1955 (μέλη 90)

Τον Φεβρουάριο του 1941 το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΣ Κορίνθου απαρτίζουν οι: Ιωάννης Γλυκοφρύδης Πρόεδρος, Ανδρέας Αιβαλιώτης   Γενικός Γραμματέας, Παναγιώτης Κοντογιάννης Ταμίας, Δημήτριος Μιχαήλ,                               Βασίλειος  Ειρήνης, Κωνσταντίνος Ζερβός  και    Γεώργιος Κατσαβός  Μέλη.

 

ΔΣ του ΔΣΚ από 23/3/1955 έως Φεβρουάριο 1958

Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του ΔΣ διενεργήθηκαν την  6 Μαρτίου  1958 και την 13 Μαρτίου 1958 (επαναληπτικές).

Εγγεγραμμένοι δικηγόροι και δικαιούμενοι να ψηφίσουν ήταν 93, ψήφισαν δε κατά την πρώτη Κυριακή 91 και κατά την δεύτερη Κυριακή  86 δικηγόροι.

Το Διοικητικό Συμβούλιο που συγκροτήθηκε αποτελείτο από τους Ιωάννη  Γλυκοφρύδη    Πρόεδρο, Γεώργιο Σπανορρήγα     Γενικό Γραμματέα, Παναγιώτη Κοντογιάννη Ταμία και Δημήτριο Μπενέκο,   Κωνσταντίνο Καμπούρη, Γεώργιο  Κ. Μαχαίρα και  Αικατερίνη Ανδρικοπούλου    Συμβούλους.

 

ΔΣ του ΔΣΚ από 16/3/1958 έως Φεβρουάριο 1961

Οι αρχαιρεσίες διενεργήθηκαν την 2 Μαρτίου  1958 με  τακτικούς ψηφολέκτες τους Νικόλαο Γιαμπουράνη και Ανδρέα Αιβαλιώτη και αναπληρωματικούς τους Κων/νο Δρίτσα και Γκίκα Κωνσταντάτο.

Εγγεγραμμένοι δικηγόροι ήταν 85 και τελικά ψήφισαν 82.

Εκλέχτηκε ως Πρόεδρος ο Γλυκοφρύδης Ν. Ιωάννης.

Το νέο του ΔΣ συγκροτήθηκε αποτελούμενο από τους Ιωάννη Γλυκοφρύδη  Πρόεδρο, Γεώργιο Καπετανόπουλο Γενικό Γραμματέα, Σταύρο Ε. Παπαγεωργόπουλο Ταμία, Δημήτριο Μπενέκο, Αργύριο  Οικονομόπουλο,     Γεώργιο   Μαχαίρα και   Δημήτριο   Ζαγούρα     Συμβούλους.

IΩΑΝΝΗΣ ΓΛΥΚΟΦΡΥΔΗΣ

Πρόεδρος ΔΣΚ 1952 – 1961

Γεννήθηκε στην Περαχώρας Κορινθίας το 1888. Διδάκτορ Νομικής. Διορίσθηκε δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Κορίνθου δια του από 22/1/1912 ΒΔ (17/1912 ΦΕΚ) και άσκησε δικηγορία μέχρι το Νοέμβριο του 1964, οπότε και παραιτήθηκε. Διατηρούσε γραφείο στην οδό Δαμασκηνού 39, όπου και η οικία του.

Αξιοσημείωτα – ενέργειες

Ενόψει της ιδρύσεως Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Δικηγόρων για όλη την Ελλάδα συγκροτείται Επιτροπή Μελέτης του σχεδίου Καταστατικού για το υπό ίδρυση «Πανελλήνιο Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Δικηγόρων» που εκπονήθηκε από τον Δικηγορικό Σύλλογο Μεσολογγίου.

Η επιτροπή αποτελείται από τον Ι. Γλυκοφρύδη  Πρόεδρο και τους Δ. Ανδριανέση. Κ. Βυζά, Α. Οικονομόπουλο. Δ. Ζαγούρα, Στ.  Παπαγεωργόπουλο, Α. Δόντη και Γ. Καπετανόπουλο Μέλη, συντάσσει δε έκθεση με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις.

Στη συνέχεια  συγκαλείται Γενική Συνέλευση για την 11 Αυγούστου 1958 με θέμα «Η Ίδρυσις Πανελληνίου Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Δικηγόρων».

Την 15 Δεκεμβρίου 1952 ιδρύεται Ταμείο Πρόνοιας Δικηγόρων Κορίνθου.

 

ΔΣ του ΔΣΚ  από      Μαρτίου 1961  έως Μαρτίου 1964 (μέλη 87)

Οι αρχαιρεσίες διενεργήθηκαν την 26 Φεβρουαρίου 1961 με  τακτικούς ψηφολέκτες τους Ανδρέα Αιβαλιώτη και Νικόλαο Λεκκάκη και αναπληρωματικούς τους Νικόλαο Ριζόγιαννη και Σταύρο Μπουραντάνη.

Την 5/3/1961 διενεργήθηκαν δε επαναληπτικές εκλογές για την ανάδειξη τριών μελών του ΔΣ, ενώ την 30/4/1961 διενεργήθηκαν επαναληπτικές εκλογές για την ανάδειξη ενός μέλους του ΔΣ, λόγω παραιτήσεως τινός μέλους.

Αρχαιρεσίες 26/2/1961

Εγγεγραμμένοι δικηγόροι 87, ψήφισαν 84. Υποψήφιοι Πρόεδροι ήταν οι Μπενέκος Δημήτριος,  Βυζάς   Κωνσταντίνος  και Σοφός  Δημήτριος.

Σημειώνεται ότι ο υποψήφιος Πρόεδρος Δημήτριος Σοφός αμέσως μετά την ανακήρυξή του υπέβαλε αίτημα διαγραφής του από τον κατάλογο υποψηφίων με την από 28/1/1961 επιστολή του προς το Δικηγορικό Σύλλογο Κορίνθου επικαλούμενος λόγους υγείας καθώς και το γεγονός ότι δεν πρόκειται να παραμείνει για πολύ χρόνο στην ενεργό δικηγορία.

Κατά την πρώτη αυτή Κυριακή (23/2/1961) εκλέχτηκε ως Πρόεδρος ο Δημήτριος Μπενέκος και ως  Σύμβουλοι  οι Γ. Μαχαίρας, Γ. Μητραβέλλας και Γ. Καπετανόπουλος.

Επαναληπτικές αρχαιρεσίες 5/3/1961

Εγγεγραμμένοι δικηγόροι 87, ψήφισαν 61.

Κατά την επαναληπτική εκλογή της 5 Μαρτίου 1961 εκλέχτηκαν ως σύμβουλοι οι  Αντ. Παπαγγελόπουλος,  Αργ. Οικονομόπουλος και Π. Μαυραγάνης.

Επαναληπτικές αρχαιρεσίες 30/4/1961

Παραιτηθέντος δε την 13/3/1961 του Συμβούλου Π. Μαυραγάνη κατά την εκλογή της 30/4/1961 εξελέγη ως Σύμβουλος ο μοναδικός υποψήφιος Δημήτριος Μιχαήλ.

Το νέο του ΔΣ συγκροτήθηκε αποτελούμενο από τους Δημήτριο Μπενέκο   Πρόεδρο, Γεώργιο Καπετανόπουλο   Γενικό Γραμματέα, Γεώργιο Μητραβέλλα Ταμία, Αντώνιο Παπαγγελόπουλο, Δημήτριο Μιχαήλ, Αργύριο Αλ. Οικονομόπουλο     και     Γεώργιο  Κ. Μαχαίρα   Συμβούλους.

ΔΣ του ΔΣΚ από    Μαρτίου 1964  έως Φεβρουάριο 1967

Οι αρχαιρεσίες διενεργήθηκαν την 23 Φεβρουαρίου  1964 με  τακτικούς ψηφολέκτες τους Νικόλαο Ριζόγιαννη και Ανδρέα Αιβαλιώτη και αναπληρωματικούς τους Νικόλαο Γιαμπουράνη και Λάμπρο Κωτσιόπουλο.

Κατά την πρώτη Κυριακή της 23/2/1964, κατά την οποία ψήφισαν 72 δικηγόροι, εκλέχθηκε ως Πρόεδρος ο Δημήτριος Μπενέκος και ως Σύμβουλος ο Βασίλειος Ειρήνης.

Την 1η Μαρτίου 1964 διενεργήθηκαν επαναληπτικές εκλογές για την εκλογή των υπολοίπων συμβούλων και εκλέχτηκαν τρεις ακόμα σύμβουλοι, ήτοι ο Οικονομόπουλος  Αργύριος, ο Καπετανόπουλος Γεώργιος και ο Μιχαήλ Δημήτριος, ενώ ισοψήφησαν με 34 ψήφους οι Γεώργιος Μητραβέλλας,  Γεώργιος Δήμας και Αντώνιος Παπαγγελόπουλος.

Αυτό προκάλεσε επείγον ερώτημα του Προέδρου Δημητρίου Μπενέκου προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, προκειμένου να αποφανθεί εάν απαιτείται δεύτερη επαναληπτική εκλογή και σε καταφατική περίπτωση αν αυτή πρέπει να γίνει μεταξύ των ισοψηφησάντων ή και των αποτυχόντων υπολοίπων υποψηφίων, καθόσον ο Κώδικας Δικηγόρων δεν προέβλεπε κλήρωση.

Με την από 5/3/1964 επιστολή του ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Μιχαήλ Καλλιμόπουλος γνωμοδότησε άμεσα, ερμηνεύοντας το άρθρο 227 του ΝΔ 3026/54, ότι πρέπει να διενεργηθεί νέα επαναληπτική εκλογή μόνο μεταξύ των ισοψηφησάντων, όπερ και εγένετο.

Έτσι την  8 Μαρτίου 1964 διενεργήθηκε δεύτερη επαναληπτική εκλογή μεταξύ των ανωτέρω τριών ισοψηφησάντων, οι οποίοι έλαβαν: Γεώργιος Μητραβέλλας 33,  Αντώνιος Παπαγγελόπουλος 31,  Γεώργιος Δήμας 27, ώστε εκλέχθηκαν οι δύο πρώτοι .

Εγγεγραμμένοι στους καταλόγους με δικαίωμα ψήφου ήταν 81 δικηγόροι, ψήφισαν δε κατά την 23/2/1964   72, κατά την 1/3/1964 72  και κατά την 8/3/1964  59 δικηγόροι.

Τελικά συγκροτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τους Δημήτριο Μπενέκο  Πρόεδρο, Καπετανόπουλο Γεώργιο Γενικό Γραμματέα, Μητραβέλλα Γεώργιο Ταμία, Παπαγγελόπουλο Αντώνιο, Οικονομόπουλο  Αργύριο, Μιχαήλ Δημήτριο και Ειρήνη Βασίλειο  Μέλη.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   ΜΠΕΝΕΚΟΣ

Πρόεδρος ΔΣΚ 1961  – 1967

Ο Δημήτριος Μπενέκος του Μιχαήλ γεννήθηκε το 1900 στην Νεμέα. Αρχικά διορίστηκε δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Αθηνών δια του από 31/10/1924 ΒΔ (ΦΕΚ 254 / 1924), ενώ στη συνέχεια δια του από 3/8/1925 ΒΔ (ΦΕΚ 118 / 25) μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Κορίνθου και ειδικά στο Ειρηνοδικείο Νεμέας. Άσκησε μάχιμη  δικηγορία μέχρι την 7/3/1967 οπότε και παραιτήθηκε. Διετέλεσε νομικός σύμβουλος της ΑΤΕ στα υποκαταστήματα Κορίνθου και Νεμέας τα έτη 1947 έως 1950, διατηρούσε δε δικηγορικό γραφείο επί της οδού Θεοτόκη 83 στην Κόρινθο .

 

Αξιοσημείωτα – Ενέργειες

Κατά τη θητεία του Προέδρου Δημήτριο Μπενέκου δόθηκε αγώνας: α) Για την αποτροπή της μεταφοράς του «Κέντρου Επιλογής Υποψήφιων Εφέδρων Αξιωματικών» στην Καλαμάτα, β) Για την κατοχύρωση της νοσοκομειακής και ιατρικής περίθαλψης δικηγόρων, γ) Για τους μισθούς των Δικαστικών Υπαλλήλων (σε τηλεγράφημα προς τον Πρόεδρο Κυβερνήσεως Γεώργιο Παπανδρέου με αίτημα να μεριμνήσει για το θέμα αυτό, χαρακτηρίζεται ο μισθός των υπαλλήλων ως «γλίσχρος»). δ) Για υπαγωγή του Πρωτοδικείου Κορίνθου, στο Εφετείο Αθηνών και όχι στο Εφετείο  Ναυπλίου, ευτυχώς όμως χωρίς επιτυχία!

 

ΔΣ του ΔΣΚ από   Μαρτίου 1967  έως   Αυγούστου 1967  

Αρχαιρεσίες 5/3/1967, Επαναληπτικές 12/3/1967. Εγγεγραμμένοι δικηγόροι 83, ψήφισαν 64.

Εκλέχθηκαν οι: Κωνσταντίνος Δ. Βυζάς Πρόεδρος, Λάμπρος Κωτσιόπουλος  Γεν. Γραμματέας, Αναστάσιος Δόντης, Γεώργιος Παπαδημητρίου Νικόλαος Ριζόγιαννης, Γεώργιος  Δήμας     Μέλη.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΒΥΖΑΣ

Πρόεδρος ΔΣΚ 1967

Γεννήθηκε το 1904 στην Λυκοποριά Κορινθίας. Διορίστηκε δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Κορίνθου δια του από 22/12/1927 ΒΔ (295/1927 ΦΕΚ). Άσκησε συνεχώς δικηγορία μέχρι της παραιτήσεώς του το έτος 1968. Διατηρούσε δικηγορικό γραφείο στην Κόρινθο αρχικά επί της οδού Αδειμάντου 49 (όπου και η οικία του) και αργότερα επί της οδού Σ. Κροκιδά 6.

Η θητεία του ανωτέρω συμβουλίου δεν ολοκληρώνεται και για την ακρίβεια δεν πρόλαβε καν να αρχίσει, αφού με ψηφισθέντα ΑΝ τον Ιούνιο του 1967 έληξε  (επαύθη)  η θητεία του.

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΤΑΕΤΙΑΣ 1967 – 1974

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου κατά την περίοδο αυτή διετέλεσαν οι: Δημήτριος Μιχαήλ Πρόεδρος, Αργύριος Οικονομόπουλος  Αντιπρόεδρος, Γεώργιος Δήμας Γενικός Γραμματέας, Κων/νος Ζαφείρης, Γεώργιος Καπετανόπουλος, Γεώργιος Δαγλαρίδης, Κων/νος Αλογογιάννης Μέλη.

Επίσης διετέλεσαν μέλη του ΔΣ και οι Ανδρέας Αιβαλιώτης και  Νικόλαος Γκιώνης.

Το 1967 Δικηγορικός Σύλλογος Κορίνθου αριθμούσε 78 μέλη.

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

Πρόεδρος ΔΣΚ 1967 – 1974

Ο Δημήτριος Μιχαήλ γεννήθηκε στην Κόρινθο το 1911. Διορίστηκε στο Πρωτοδικείο Κορίνθου το 1936.

– Την 29 Φεβρουαρίου 1972 εκδίδεται Ψήφισμα, εκφράζοντας τα συλλυπητήρια  για το θάνατο του Κωνσταντίνου Μανιαδάκη, ο οποίος «συνέδεσε το έντιμον όνομά του μετά της υπό τον αείμνηστον  Ιωάννην Μεταξάν Κυβερνήσεως της Νίκης του 40».

– Την 24/8/1974 ο Δικηγορικός Σύλλογος Κορίνθου καταθέτει 15.000 δρχ. υπέρ «των αδελφών μας Κυπρίων, θυμάτων της τουρκικής θηριωδίας».

 

ΔΣ του ΔΣΚ   από  Σεπτεμβρίου  1974  μέχρι    Φεβρουάριο  1975

Την 13/8/1974 επιδίδεται στον Δικηγορικό Σύλλογο Κορίνθου τηλεγράφημα του Υπουργού Κ. Παπακωνσταντίνου με το οποίο ανακοινώνεται στο υφιστάμενο ΔΣ, ότι δυνάμει του άρθρου 1 του ΝΔ 3/ 9/8/1974 «ΚΗΡΥΧΘΗΚΕ ΛΗΞΑΣΑ ΘΗΤΕΙΑ ΥΜΕΤΕΡΟΥ ΔΣ, ΒΑΣΕΙ ΙΔΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΜΕΧΡΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΤΟΥ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΥΜΩΝ».

Στη συνέχεια την  30/9/1974 διαβιβάζεται στο Δικηγορικό Σύλλογο Κορίνθου το ΝΔ 63/74 «Περί προσωρινής διοικήσεως των δικηγορικών συλλόγων κ.λπ.», δια του οποίου η διοίκηση των Δικηγορικών Συλλόγων ανατίθεται προσωρινά στα, κατά τις αρχαιρεσίες του έτους 1967, αναδειχθέντα Διοικητικά Συμβούλια, η εγκατάσταση των οποίων συντελείται εντός δεκαημέρου από την έναρξη ισχύος του ΝΔ.

Έτσι προσωρινά τη διοίκηση του Δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου αναλαμβάνει το εκλεγέν στις αρχαιρεσίες του έτους 1967 ΔΣ, με εξαίρεση τον Πρόεδρο Κωνσταντίνο Δ. Βυζά, ο οποίος στο μεταξύ απεβίωσε.

 

Προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο 1974

Δόντης     Αναστάσιος   Πρόεδρος,  Γεώργιος  Παν. Παπαδημητρίου          Γενικός Γραμματέας, Λάμπρος  Κωτσιόπουλος Ταμίας, Παύλος Παπαδημητρίου, Γεώργιος  Δήμας, Νικόλαος Ριζόγιαννης   και  Κων/νος   Δρίτσας Μέλη.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  ΔΟΝΤΗΣ    

Πρόεδρος ΔΣΚ 1974

Ο Αναστάσιος Δόντης γεννήθηκε το 1905 στο Γαλατάκι Κορινθίας και διορίστηκε δικηγόρος στο Πρωτοδικείου Κορίνθου το 1932. Το 1950 παύθηκε του δικηγορικού λειτουργήματος καταδικασθείς για πολιτικούς λόγους σε ποινή φυλακίσεως. Στη συνέχεια ανακλήθηκε η παύση του, ώστε  επανεγγράφη  στο μητρώο του ΔΣ Κορίνθου και παρέμεινε δικηγόρος μέχρι την 29 Σεπτεμβρίου 1975, οπότε διεγράφη λόγω  θανάτου του.

Ο δικηγορικός σύλλογος Κορίνθου εξέδωσε Ψήφισμα για τον θάνατό του, στο οποίο γίνεται αναφορά για το ήθος, την επιστημονική κατάρτιση και την εγκυκλοπαιδική μόρφωση αυτού, την προσφορά του ως Προέδρου, καθώς και στο γεγονός ότι «…η ζωή του ήταν γεμάτη  από αγώνες και τρικυμιώδεις περιπέτειες οι οποίες του χαλύβδωσαν  τον χαρακτήρα και τον έκαμαν να αντιμετωπίζει με θάρρος τους κινδύνους και αντιξοότητες της ζωής…».

 

 

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ  ΔΣ Κορίνθου  23 Φεβρουαρίου 1975

Με την υπ’ αριθμ. 121636/74 απόφαση του κ. Υπουργού Δικαιοσύνης προκηρύχθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 8 του ΝΔ 63/74 οι αρχαιρεσίες προς ανάδειξη διοικητικών συμβουλίων σε όλους τους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας και συγκεκριμένα η Κυριακή  23 Φεβρουαρίου 1975.

Υποψήφιοι Πρόεδροι ανακηρύσσονται οι Βασίλειος Ειρήνης και  Παναγιώτης Κοντογιάννης, οποίος τελικά αναδεικνύεται Πρόεδρος.

 

ΝΕΟ  ΔΣ του ΔΣΚ από Μαρτίου 1975 έως Μάρτιο 1978

Παναγιώτης Κοντογιάννης  Πρόεδρος, Λάμπρος Κωτσιόπουλος   Γενικός Γραμματέας, Ματθαίος Ανδρεάδης, Νικόλαος Γκιώνης,  Γεώργιος Δήμας,                            Νικόλαος Κουίνης,   Αλέξανδρος Μεταξάς   Μέλη.

 

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ  ΔΣ Κορίνθου  26 Φεβρουαρίου 1978

Κατά τις εκλογές της 26/2/1978 ψήφισαν 84 δικηγόροι, έγκυρα ψηφοδέλτια 82, άκυρα – λευκά 2.

Για το  νέο Διοικητικό Συμβούλιο  του ΔΣ Κορίνθου εκλέχθηκαν οι Παναγιώτης Κοντογιάννης Πρόεδρος, Νικόλαος Γκιώνης,  Γεώργιος Δήμας, Παύλος Καλλίρης,  Μελέτιος Λάμπρου, Βασίλειος Ειρήνης.

Το Νοέμβριο του 1978 ο Δικηγορικός Σύλλογος   ενισχύει χρηματικά το νεοιδρυθέν Πελοποννησιακό Θέατρο.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

Πρόεδρος ΔΣΚ 1975 – 1981

Ο Παναγιώτης Κοντογιάννης γεννήθηκε το 1905 στο Χιλιομόδι Κορινθίας. Διορίστηκε Δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Κορίνθου το 1932. Το Σεπτέμβριο του 1945 διορίστηκε Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, ενώ στις αρχές 1946 προσκλήθηκε να καταταγεί στο τότε νεοϊδρυθέν Αεροδικείο ως Αεροδίκης με το βαθμό του Αντισμηνάρχου.  Έχαιρε της  εκτιμήσεως και φιλίας του Γεωργίου Παπανδρέου, ο οποίος,  όπως και όλοι οι υποψήφιοι με την Ένωση Κέντρου στις προεκλογικές τους ομιλίες στην Κόρινθο, μιλούσε από το μπαλκόνι του γραφείου του επί της οδού Εθνικής Αντίστασης, το οποίο έκτοτε ονομάσθηκε «το μπαλκόνι της Δημοκρατίας». Το 1965 διορίστηκε Πρόεδρος του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και με την ιδιότητά του αυτή εγκαινίασε σε όλη την Ελλάδα πληθώρα κτιρίων της Εργατικής Εστίας. Συνελήφθη μετά το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου 1967 και κρατήθηκε σε διάφορα σημεία κράτησης στην Κόρινθο και αλλού. Ως Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου για έξι χρόνια ήταν αγωνιστικός και εργατικός, συμμετείχε στην Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των δικηγορικών συλλόγων Ελλάδος και έδωσε  μάχες για τη βελτίωση των συνθηκών άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος. Διετέλεσε δύο φορές Πρόεδρος του Ταμείου Πρόνοιας Δικηγόρων Κορίνθου. Επί των ημερών του ιδρύθηκε το Ταμείο Συνεργασίας των Δικηγόρων Κορίνθου, ιδρύθηκε το Διοικητικό Πρωτοδικείο Κορίνθου, τοποθετήθηκε στον προαύλιο χώρο του Δικαστικού Μεγάρου η προτομή του Γεωργ. Μπαλή, ενώ από το γραφείο του πέρασαν ως ασκούμενοι δικηγόροι και συνεργάστηκαν μαζί του οι Ν. Κουίνης,  Γ. Καπετανόπουλος, Μ. Μέξιας, Ν. Ριζόγιαννης και Ν. Δημάκης. Απεβίωσε σε ηλικία 89 ετών στην Κόρινθο το 1994, αφού είχε συνταξιοδοτηθεί το 1991 για λόγους υγείας. Ήταν νυμφευμένος με την πανέμορφη Κορίνθια Αικατερίνη Θεοδωροπούλου, αλλά είχαν την ατυχία κατά τη διάρκεια της γέννας  της να χάσουν το παιδί και η ίδια να μείνει εφ’ όρου ζωής παράλυτη στα κάτω άκρα, χωρίς αυτό να αλλάξει τα αισθήματά του απέναντι στη σύζυγό του, στην οποία συμπαραστάθηκε μέχρι τέλους προκαλώντας το θαυμασμό όλων. Ο Δικηγόρος Νικόλαος Δημάκης, ασκούμενος, συνεργάτης του για πολλά χρόνια και βαφτιστήρι του – έχοντας ιδία αντίληψη για το χαρακτήρα του – θυμάται γι’ αυτόν ότι έχαιρε της εκτίμησης της κορινθιακής  κοινωνίας  ως έντιμος δικηγόρος και καλός άνθρωπος και τον χαρακτηρίζει ευγενή, σεμνό, δίκαιο, ταπεινό, αγωνιστή, άριστο νομικό και εργατικό δικηγόρο, καθώς και επιτυχημένο Πρόεδρο.

 

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ  ΔΣ   Κορίνθου 20 Φεβρουαρίου 1981

Κατά τις εκλογές της 20/2/1981.  Για το  νέο Διοικητικό Συμβούλιο  του ΔΣ Κορίνθου εκλέχθηκαν οι Πρόεδρος

Βασίλειος Ειρήνης Πρόεδρος,

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 1984

Βασίλειος Ειρήνης Πρόεδρος,  Νικόλαος Μπιτσάκος Γεν. Γραμματέας,

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

Πρόεδρος ΔΣΚ  1981 – 1987

Ο Βασίλειος Ειρήνης γεννήθηκε το 1914 στην Κόρινθο. Διορίστηκε στο Πρωτοδικείο Κορίνθου το 1937 και άσκησε δικηγορία μέχρι τον Οκτώβριο του 2000, οπότε και υπέβαλε παραίτηση.

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ    ΔΣΚ    22/2/1987

Κατά τις αρχαιρεσίες της 22/2/1987 η Εφορευτική Επιτροπή αποτελείτο από τους Νικόλαο Γκιώνη, Πρόεδρο και Αντώνη Χανιώτη και Παναγιώτη Παπαϊωάννου, Μέλη.

Εγεγραμένοι Δικηγόροι με δικαίωμα ψήφου ήταν 156, ψήφισαν δε 153 και οι υποψήφιοι Πρόεδροι έλαβαν  τις εξής ψήφους: Βασίλειος Ειρήνης  75,   Γεώργιος Μητραβέλλας   76, ώστε εκλέχθηκε ο τελευταίος.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο  του ΔΣ Κορίνθου συγκροτήθηκε τελικά από τους εξής: Γεώργιος Μητραβέλλα Πρόεδρο, Νικόλαο Γκιώνη, Γεώργιο Δήμα, Παύλο Μάρκελλο,  Νικόλαο Σπυρόπουλο, Γεώργιο Καβέτσο,   Νικόλαο Τσόγκα,   Παναγιώτη Χρισταρά και  Ασημίνα Μπαλάσκα.

ΓΙΩΡΓΗΣ ΜΗΤΡΑΒΕΛΛΑΣ

Πρόεδρος ΔΣΚ 1987 – 1990

Ο Γεώργιος  Μητραβέλλας γεννήθηκε το 1917 στην Νεμέα Κορινθίας και σπούδασε Νομικά στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Από τα φοιτητικά του χρόνια εντάχθηκε στο αριστερό κίνημα και στις τάξεις του ΚΚΕ. Κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής εντάχθηκε στις γραμμές του ΕΑΜ σαν στέλεχος της Εθνικής Αντίστασης στην Πελοπόννησο και στην Αθήνα,  ενώ κατά  τη διάρκεια του Εμφυλίου πολέμου διώχτηκε,  υποβληθείς σε βασανιστήρια και εξορίες, ενώ διαγράφηκε και από το Δικηγορικό Σύλλογο Κορίνθου για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Κατά τη διάρκεια της Εθνικής Αντίστασης αλλά και στη συνέχεια και μέχρι το 1990 αρθρογράφησε επώνυμα, χρονογραφώντας συγχρόνως και γράφοντας επιφυλλίδες σε αρκετές εφημερίδες, όπως στην «Δημοκρατική Αλλαγή», τον «Ριζοσπάστη», την «Αυγή», αλλά και σε Κορινθιακές εφημερίδες, όπως την «Κορινθία» και «Επαρχιακή» αποσπώντας επαινετικά σχόλια από  αξιόλογους πνευματικούς ανθρώπους (Β. Ρώτα, Φρ. Μπούμη – Παππά, Θ. Κορνάρο, Γ. Σκαρίμπα κλπ.). Συνέγραψε δύο βιβλία, το ένα με τίτλο «ΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΔΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ» (1972), που αναφέρεται στο νομικό καθεστώς των Δασών της Περαχώρας και το άλλο με τίτλο «ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΣΩΠΑΣΩ» (1996 – εκδ. ΚΑΤΑΓΡΑΜΜΑ) στο οποίο έχουν περιληφθεί πολλά από τα χρονογραφήματα και τις επιφυλλίδες του στις άνω εφημερίδες. Άσκησε δικηγορία επί 50ετία και πλέον στο Πρωτοδικείο Κορίνθου και στο Εφετείο Ναυπλίου. Υπήρξε μέλος του Π.Σ. Δημοσιογράφων Εθνικής Αντίστασης και επίτιμος Πρόεδρος της Ν.Ε. της Π.Ε.Α.Ε.Α. Ολόκληρη τη ζωή του και μέχρι το θάνατό του το 1998, υπήρξε μαχητικός υπερασπιστής των ιδεών του αλλά και της δικαιοσύνης και τον χαρακτήριζε το χιούμορ του.

 

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ  ΔΣ  Κορίνθου 25/2/1990

Εγεγραμένοι Δικηγόροι με δικαίωμα ψήφου ήταν 164, ψήφισαν δε 156 και οι υποψήφιοι Πρόεδροι ήταν οι Γεώργιος Δήμας,  Βασίλειος Ειρήνης,  Παύλος  Μάρκελλος   και Κωνσταντίνος Νέγρης.

Δεν εκλέχθηκε Πρόεδρος στις πρώτες εκλογές και ακολούθησε επαναληπτική ψηφοφορία την 4/3/90 μεταξύ των δύο πρώτων (Γ. Δήμα και  Π.  Μάρκελλου) και τελικά επικράτησε ο Γεώργιος Δήμας.

Το  νέο Διοικητικό Συμβούλιο  του ΔΣ Κορίνθου συγκροτήθηκε ως εξής:

Γεώργιος Δήμας Πρόεδρος,  Κων/νος Φιλιππίδης, Νικόλαος Σμυρνιώτης,  Νικόλαος Σπυρόπουλος, Παναγιώτης Χρισταράς, Αντώνιος Χανιώτης, Γεωργία Κολούζη, Νικόλαος  Μπιτσάκος και Νικόλαος Γκιώνης Μέλη.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΑΣ

Πρόεδρος ΔΣΚ 1990 – 1993

 

 

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΔΣ Κορίνθου 28 Φεβρουαρίου  1993

Κατά τις εκλογές της 28/2/1993 η Εφορευτική Επιτροπή αποτελείτο από τους Νικόλαο Γκιώνη, Πρόεδρο και τους Αντώνη Χανιώτη και Παύλο Μαμόπουλο, Μέλη (ψηφολέκτες) με αναπληρωματικούς τους Χρήστο Βενετσάνο και Ελευθερία Καρσιώτη.

Κατά τις εκλογές αυτές στις οποίες ψήφισαν τελικά 188 δικηγόροι, υποψήφιοι πρόεδροι ήταν οι Γεώργιος Δήμας,  Βασίλειος Ειρήνης,  Νικόλαος Μπιτσάκος,  Κωνσταντίνος Νέγρης    και  Νικόλαος Σπυρόπουλος.

Δεν εξελέγη πρόεδρος την πρώτη Κυριακή και ακολούθησαν  επαναληπτικές αρχαιρεσίες για την εκλογή Προέδρου την 7/3/1993 μεταξύ του Γεωργίου Δήμα και Νικολάου Σπυρόπουλου, επικράτησε δε ο δεύτερος με 96 ψήφους έναντι 85 του πρώτου και συνεπώς εκλέχθηκε Πρόεδρος.

ΝΕΟ  ΔΣ του ΔΣΚ από Μαρτίου  1993  έως Μάρτιο 1996

Νικόλαος Σπυρόπουλος Πρόεδρος, Νικόλαος Σμυρνιώτης, Παναγιώτης Παπαϊωάννου, Ιωάννης Στάμου, Δημήτριος Κονομόδης, Ιωάννα Αθανασοπούλου, Χρίστος Παπαβενετίου,   Γεώργιος Τσόγκας  και Αναστάσιος Διαμαντόπουλος.

 

 

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΔΣ  Κορίνθου 1996

Κατά τις αρχαιρεσίες του Φεβρουαρίου 1996, η Εφορευτική Επιτροπή αποτελείτο από τους Αναστάσιο Διαμαντόπουλο, Πρόεδρο και τους Γεώργιο Τσόγκα και Νικόλαο Γκιώνη, Μέλη (ψηφολέκτες) με αναπληρωματικούς τους Αλεξάνδρα Κόρκα  και Σοφία Ζαφείρη.

Εγεγραμένοι Δικηγόροι με δικαίωμα ψήφου ήταν 217, ψήφισαν δε  199  και  υποψήφιοι πρόεδροι ήταν ο Νικόλαος Σπυρόπουλος επικεφαλής του συνδυασμού «ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» που επεκράτησε με 112 ψήφους, ο Γεώργιος Δήμας επικεφαλής του συνδυασμού «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΈΝΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ» που έλαβε 40 ψήφους και ο Μελέτιος Λάμπρου που έλαβε 31 ψήφους.

ΝΕΟ  ΔΣ του ΔΣΚ από Μαρτίου 1996 έως Μάρτιο 1999

Νικόλαος Σπυρόπουλος Πρόεδρος,  Παναγιώτης Παπαϊωάννου Γεν. Γραμματέας, Γεώργιος Δήμας, Ιωάννα Αθανασοπούλου, Ιωάννης Στάμου Παναγιώτης Καραμπέτσος, Νικόλαος Σμυρνιώτης, Θεοφάνης Βερβενιώτης και Ελευθερία Καρσιώτη.

 

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΔΣ Κορίνθου 23 Φεβρουαρίου 1999

Οι αρχαιρεσίες διενεργήθηκαν την 28 Φεβρουαρίου  1999 με  Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής τον Γεώργιο  Τσόγκα και Μέλη αυτής τους Αναστάσιο Διαμαντόπουλο και Κωνσταντίνο Κωνσταντίνου.

Σε σύνολο εγγεγραμμένων και δικαιούμενων ψήφου 228 δικηγόρων, ψήφισαν τελικά 203 δικηγόροι, αναμετρήθηκαν δε  ως υποψήφιοι Πρόεδροι ο Νικόλαος Σπυρόπουλος επικεφαλής του συνδυασμού «ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» που επικράτησε  λαμβάνοντας 126 ψήφους και ο   Ιωάννης Στάμου, επικεφαλής του συνδυασμού «ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ», που έλαβε 88 ψήφους, ενώ υπήρξαν 5 λευκά και 5 άκυρα ψηφοδέλτια.

ΝΕΟ  ΔΣ του ΔΣΚ από Μαρτίου 1999 έως Μάρτιο 2002

Νικόλαος Σπυρόπουλος Πρόεδρος, Δημήτριος Κονομόδης Γεν. Γραμματέας, Παναγιώτης Νικολόπουλος Ταμίας, Ιωάννα Αθανασοπούλου, Ιωάννης Στάμου, Νικόλαος Σμυρνιώτης, Ελευθερία Καρσιώτη, Γεώργιος Σπηλιώτης,  Παναγιώτα Επιβατινού, Μέλη.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Πρόεδρος ΔΣΚ 1993 – 2002

Ο Νίκος Σπυρόπουλος γεννήθηκε στη Στιμάγκα κορινθίας. Απόφοιτος της Παντείου Ανωτάτης Σχολής Πολιτικών Επιστημών και της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κάτοχος του διπλώματος «CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE» του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών. Ασκούμενος Δικηγόρος στον Δ.Σ.Α. και στο Δικηγορικό Γραφείο του Δικηγόρου και συμπολίτη μας πρώην Υπουργού κ. Γιάννη  Ποττάκη, όπου παρέμεινε για ενάμισυ χρόνο μέχρι την 7-5-1980 που μετατέθηκε στον Δ.Σ.Κ., του οποίου τυγχάνει μέλος μέχρι σήμερα. Κατά το πρώτο διάστημα της Προεδρίας του ξεκίνησε και υλοποιήθηκε ο εκσυγχρονισμός των παρεχομένων υπηρεσιών με την μηχανοργάνωση του Δικ. Συλλόγου και την σύνδεσή του με τις Τράπεζες Νομικών Πληροφοριών ήτοι την  «Τηλεματική» του Δ.Σ.Α. και την «ΝΟΜΟΣ» της INTRASOFT. Ο Δ.Σ.Κ. πρωτοστάτησε στις μεγάλες απεργιακές κινητοποιήσεις των ετών 1993 και 1994 για την δίκαιη φορολόγηση των Δικηγόρων και την προάσπιση των ασφαλιστικών τους δικαιωμάτων αλλά την οικονομική στήριξη  και τη διασφάλιση πόρων του Ταμείου Νομικών. Παράλληλα ξεκίνησαν οι προσπάθειες προς τους εκάστοτε Υπουργούς Δικαιοσύνης με αλλεπάλληλες μεταβάσεις του προέδρου στη Νομαρχία, στο  Υπουργείο Δικαιοσύνης  στην «ΘΕΜΙΔΑ» κατασκευαστική για τη μελέτη, έγκριση και πραγματοποίηση των έργων εκσυγχρονισμού του Δικαστικού Μεγάρου Κορίνθου. Επίσης εγκρίθηκε η ψήφιση του Κώδικα Δεοντολογίας του Δ.Σ.Κ. έργο κατά κύριο λόγο του αειμνήστου τότε Γεν. Γραμματέα Παναγιώτη Παπαϊωάννου.  Επίσης ο Νίκος Σπυρόπουλος μετείχε ως μέλος, Αντιπρόεδρος και ως Πρόεδρος κατά τα έτη 2000 έως 2002 στο Δ.Σ. του εδρεύοντος στην Αθήνα Λ.Ε.Δ.Ε. (Ν.Π.Ι.Δ. με αντικείμενο την αυτασφάλιση και ενίσχυση των Δικηγόρων Επαρχιών).

Τέλος πέρα από τη  Διοίκηση του Συλλόγου, την κατοχύρωση των επιστημονικών και επαγγελματικών δικαιωμάτων των μελών κατεβλήθη προσπάθεια για την αγαστή και στα πλαίσια του αμοιβαίου σεβασμού συνεργασία με τους και τις κ.κ. Δικαστές όλων των βαθμών και δικαιοδοσίας, με τις Ενώσεις Δικαστών και Εισαγγελέων, καθώς και με τους Δικαστικούς Υπαλλήλους όλων των βαθμών και Δικαστηρίων που είναι και οι άμεσοι συνεργάτες των Δικηγόρων στην εκτέλεση του καθήκοντος και λειτουργήματός τους.

Επίσης μεγάλη προσπάθεια καταβλήθηκε κατά την θητεία του με ορατά αποτελέσματα για το άνοιγμα που πραγματοποιήθηκε από τον Δικ. Σύλλογο προς την Πολιτεία και την Κοινωνία με πλείστες όσες παρεμβάσεις και εκδηλώσεις που ανέδειξαν και επιβεβαίωσαν την πρωτοκαθεδρία του Δικηγορικού Συλλόγου ως «πρώτου στη τάξει» Επιστημονικού Συλλόγου και Ν.Π.Δ.Δ. γεγονός που οι πάντες αναγνώρισαν.

Επίσης διοργανώθηκε στην Κόρινθο η συνεδρίαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Διηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, υπό την προεδρία του σημερινού Υπουργού Δικαιοσύνης κ. Αντώνη Ρουπακιώτη με την παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης Ευάγγελου Γιαννόπουλου.

Τέλος στα πλαίσια της σύσφιξης των σχέσεων μεταξύ των μελών του Δικ. Συλλόγου Κορίνθου και σε συνέχεια της μακράς παράδοσης του Δικηγορικού Σώματος πραγματοποιήθηκαν με τη συμμετοχή πολλών μελών της Δικαστηριακής Κοινότητος, εκπροσώπων της Πολιτείας αλλά και μελών της Κοινωνίας, διάφορες εκδηλώσεις όπως οι ετήσιες χοροεσπερίδες του Συλλόγου κλπ.

Ακόμη οργανώθηκαν και πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία εκδρομές των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου και μελών των οικογενειών των στην Ελλάδα (Κρήτη) και στο εξωτερικό (Πράγα, Βουδαπέστη και Λονδίνο).

 

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΔΣ Κορίνθου Φεβρουαρίου 2002

 

ΝΕΟ  ΔΣ του ΔΣΚ από Μαρτίου 2002 έως Μάρτιο 2005

Δημήτριος Κονομόδης Πρόεδρος, Αλέξανδρος    Κέζας  Γεν. Γραμματέας, Νικόλαος Δημάκης, Νικόλαος Σμυρνιώτης, Νικόλαος Σπυρόπουλος, Εριέττα Ανδρεάδη, Γεώργιος Τσόγκας,  Παναγιώτης Νικολόπουλος και Παναγιώτα Επιβατινού, Μέλη.

 

 

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΔΣ Κορίνθου Φεβρουαρίου 2005

 

ΝΕΟ  ΔΣ του ΔΣΚ από Μαρτίου 1999 έως Μάρτιο 2002

Δημήτριος Κονομόδης Πρόεδρος, Παναγιώτης Νικολόπουλος Γεν. Γραμματέας, Παναγιώτα Επιβατινού Ταμίας, Παναγιώτης Καραμπέτσος, Νικόλαος Λάσκος, Οσία Δαλακλή, Γεώργιος Στάθης και Γεώργιος Γιαννίκος, Μέλη.

 

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 2008

ΝΕΟ  ΔΣ του ΔΣΚ από Μαρτίου 2008 έως Μάρτιο 2011

Δημήτριος Κονομόδης  Πρόεδρος, Παναγιώτης Νικολόπουλος Γεν. Γραμματέας, Παναγιώτα Επιβατινού Ταμίας, Παναγιώτης Καραμπέτσος, Άγγελος Καραφωτιάς, Αντώνιος Παππάς, Μιχαήλ Ζορμπάς, Πανδώρα Περιβολάρη και Γεώργιος Γιαννίκος, Μέλη.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΟΜΟΔΗΣ

Πρόεδρος ΔΣΚ 2002 – 2011

                O Δημήτριος Κονομόδης διορίστηκε Δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Κορίνθου το  έτος 1979.  Αφού διετέλεσε αρχικά μέλος και στη συνέχεια Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου (1999 – 2002), εξελέγη για πρώτη φορά Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου το έτος 2002, ενώ επανεξελέγη τα έτη 2005 και 2008. Μετά από εννέα έτη θητείας δεν υπέβαλε πάλι υποψηφιότητα,  εκτιμώντας ότι πρέπει να αφεθεί χώρος για τους νεότερους συναδέλφους.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του εξελέγετο ανελλιπώς μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδος και επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του πανελληνίου ιδιωτικού ταμείου των Δικηγόρων Επαρχιών (ΛΕΔΕ), του οποίου μάλιστα διετέλεσε το έτος 2006 Πρόεδρος.       Το έτος 2011 επελέγη από την Ολομέλεια των Δικηγόρων Ελλάδος μέλος Τριμελούς Επιτροπής που θα εκπροσωπούσε τους Δικηγόρους στις κρίσιμες συνδικαλιστικές διεκδικήσεις τους εκείνης της εποχής, με επιτυχή έκβαση.

Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση των νέων δικηγόρων, αγωνίστηκε για τα δίκαια συμφέροντα των συναδέλφων του σε όλα τα επίπεδα και ενδιαφέρθηκε για την ενημέρωση των Κορινθίων για όσα θέματα είχαν ευρύτερο κοινωνικό ενδιαφέρον.

Από τα τρία παιδιά του, η κόρη του Έλενα είναι Δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Κορίνθου και υποψήφια Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και τα άλλα δύο παιδιά του Γιάννης και Βασιλική είναι φοιτητές της ίδιας Σχολής.

 

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ  ΔΣΚ 27 Φεβρουαρίου 2011

Οι αρχαιρεσίες διενεργήθηκαν την 27 Φεβρουαρίου  2011 στην κεντρική αίθουσα του Δικαστικού Μεγάρου Κορίνθου.

Σε σύνολο εγγεγραμμένων και δικαιούμενων ψήφου  δικηγόρων, ψήφισαν τελικά   δικηγόροι, αναμετρήθηκαν δε  ως υποψήφιοι Πρόεδροι ο Παναγιώτης  Νικολόπουλος επικεφαλής του συνδυασμού «ΔΥΝΑΜH ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ» που έλαβε 148 ψήφους, ο Αντώνης Xανιώτης επικεφαλής του συνδυασμού «ΕΝΟΤΗΤΑ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ», που έλαβε 85 ψήφους, ο  Νικόλαος Λόης, επικεφαλής του συνδυασμού «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ», που έλαβε 59 ψήφους και η Ιωάννα Λαζάρου που έλαβε 5 ψήφους, ενώ υπήρξαν  λευκά και  άκυρα ψηφοδέλτια.

Στην επαναληπτική εκλογή μεταξύ των δύο πρώτων επικράτησε τελικά ο Παναγιώτης  Νικολόπουλος λαμβάνοντας 160 ψήφους έναντι 88 του Αντωνίου Χανιώτη.

ΝΕΟ  ΔΣ του ΔΣΚ από Μαρτίου 2011 έως Μάρτιο 2013

Παναγιώτης Νικολόπουλος Πρόεδρος, Παναγιώτα Επιβατινού Γεν. Γραμματέας, Χρήστος Ζαρρής Ταμίας, Παναγιώτης Δαγλαρίδης, Αντώνης Χανιώτης, Ανδρέας Μητραβέλας, Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, Άγγελος Καραφωτιάς, Νικόλαος Λόης, Αγγελική Παπαβενετίου και Ιωάννα Φιλντίση.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Πρόεδρος ΔΣΚ 2011 – 2013

Ο Παναγιώτης Αθ. Νικολόπουλος μετρά ήδη 22 χρόνια δικηγορίας. Εδώ και 13 συναπτά έτη  υπηρετεί με ευσυνειδησία τον Δικηγορικό Σύλλογο Κορίνθου, αρχικά ως σύμβουλος από το έτος 1999 έως το έτος 2011, ήτοι επί τέσσερεις τριετείς θητείες, εκ των οποίων τις δύο πρώτες ως ταμίας και τις επόμενες δύο ως Γενικός Γραμματέας, ενώ το έτος 2011 έθεσε υποψηφιότητα για πρώτη φορά και εξελέγη Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου.

Ακόμη και ενόσω διατελούσε σύμβουλος, αλλά και για το χρονικό διάστημα που δρα υπό το αξίωμα του Προέδρου έχει συμμετάσχει ενεργά στις εκδηλώσεις, στους αγώνες και στις διεκδικήσεις, υποστηρίζοντας τα κοινά συμφέροντα των μελών του Συλλόγου, συνέβαλε στον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των υπηρεσιών των δικαστηρίων και της άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος, δίνοντας έμφαση και στην εκμετάλλευση των τεχνολογιών για τον σκοπό αυτό, ενώ έχει κάνει ενέργειες και για την βελτίωση των συνθηκών απονομής της Δικαιοσύνης στο Πρωτοδικείο Κορίνθου.

Περαιτέρω, και δεδομένου ότι η θητεία του ως Προέδρου συνέπεσε χρονικά με μια κρίσιμη εποχή ανακατατάξεων που επηρεάζουν άμεσα το μέλλον της δικηγορίας, έχει λάβει μέρος σε συλλογικές δράσεις των δικηγορικών συλλόγων και έχει προωθήσει διεκδικήσεις ενάντια στον καταιγισμό μέτρων της τελευταίας χρονικής περιόδου, τα οποία αφορούν το άνοιγμα του δικηγορικού επαγγέλματος και στοχοποιούν τους μαχόμενους αυτοαπασχολούμενους δικηγόρους, ιδίως δε του δραστηριοποιούμενους σε περιφερειακούς Δικηγορικούς Συλλόγους.

Είναι πατέρας τριών παιδιών, εκ των οποίων η κόρη του Ανδριάννα είναι μαθήτρια της Τρίτης τάξης του Γυμνασίου, η κόρη του Γεωργία της έκτης Δημοτικού και ο γιος του Θάνος της τρίτης Δημοτικού.

 

(το ανώτερο κείμενο συντάχθηκε το έτος 2012 και δημοσιεύθηκε στο βιβλίο ΚΟΡΙΝΘΟΣ – Σελίδες από τη νεότερη ιστορία της   1912 – 2012 του Θεοδοσίου Κοντόζογλου)

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΕΡΕΥΝΑ

Κωνσταντίνος Π. Κωνσταντίνου

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Δικηγορικός Σύλλογος Κορίνθου το 1915

Δικηγορικός Σύλλογος Κορίνθου το 1978